Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Grafrechten voor onbepaalde tijd. Wat betekent dat?


20 oktober 2004

Vraag nummer: 3391  (oude nummer: 4833)

Grafrechten voor onbepaalde tijd. Wat betekent in dit geval onbepaalde tijd? Wie bepaalt hoe lang onbepaalde tijd is of is dat bij wet geregeld?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Grafrechten voor onbepaalde tijd betekent letterlijk dat bij het verlenen van het grafrecht niet is afgesproken wanneer deze eindigen. En zolang de rechten niet eindigen, lopen ze door. En door, en door. Daarom worden ze in de volksmond vaak 'eeuwig' genoemd.
Hoe lang 'voor onbepaalde tijd' is wordt niet door iemand bepaald, ook niet bij wet, maar door omstandigheden.
Vaak zijn of worden graven voor onbepaalde tijd niet zonder nadere voorwaarden uitgegeven. Een bekende voorwaarde is dat het grafrecht blijft bestaan, zolang er iemand is die er voor verantwoordelijk is. Als na het overlijden van de rechthebbende niet binnen een bepaalde termijn - meestal 6 of 12 maanden - het grafrecht op naam van een andere persoon of een rechtspersoon is overgeschreven, vervalt het. Soms zijn er bijzondere bedingen, zoals dat men eens in de 10 jaar de grafakte aan de houder van de begraafplaats moet tonen, of een bepaalde recognitie moet betalen, om het recht levend te houden. Een gebruikelijk beding is ook dat het grafrecht vervalt als de begraafplaats wordt gesloten of opgeheven. Wettelijk is sinds 1991 bepaald dat als een graf er erg verwaarloosd uitziet en niemand bereid is om het op te knappen, het grafrecht ook kan vervallen. Of een recht blijft voortduren of niet, hangt af van voorwaarden en omstandigheden, maar vooral van de vraag of er iemand is die het op naam wil hebben en er voor wil zorgen. Een gespecialiseerde stichting om graven met langdurende grafrechten in stand te houden is de Stichting Grafzorg Nederland in Wassenaar (www.grafzorg.nl). Soms is het ook mogelijk om een graf in stand te houden, terwijl de begraafplaats er om heen verdwijnt. Alleen, dat gebeurt niet vanzelf. Het belangrijkste is dat er mensen of instellingen zijn die het graf in bescherming nemen.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE