Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Grafrechten voor onbepaalde tijd verlengen?


6 november 2004

Vraag nummer: 3442  (oude nummer: 4891)

In 1965 is mijn vader overleden en in 1993 moeder. Vader kocht, voor zover wij altijd hebben gedacht enkele jaren voor zijn overlijden een graf voor hem zelf en zijn vrouw met eeuwig durend recht. De begraafplaats in Almkerk was destijds eigendom van de begraafplaats vereniging "De Laatste Eer".In 1973 is deze begraafplaats overgedragen aan de gemeente. De gemeente heeft ons nooit bericht dat verlenging aan de orde was. Eerst vorig jaar 1 dec.2003 werden wij (voor het eerst) verzocht een bedrg van ca. € 1.000 te betalen voor verlenging van de 2 graven met 10 jaar. Ik heb de gemeente gevraagd waar zij dit betalingsverzoek aan ontlenen omdat wij van mening zijn dat de graven voor eeuwig durend zijn uitgegeven. Wij hebben hiervan zelf helaas geen bewijs meer in handen. Mij werd een copy uit een oud schift zonder verdere aanduiding toegezonden en een copy van een getypt velletje papier met enkele tarieven zoals die in 1953 golden. Uit deze copieen valt niet op te maken dat het hier gaat om destijds werkelijk vastgestelde tarieven door de vereniging. (nergens een hantekening of verenigingspapier)
Wij zijn van mening dat onze ouders een graf hebben met eewig durend recht, maar de gemeente is kennelijk niet te overtuigen. Graag uw advies hoe verder te handelen, aangezien wij uiterlijk voor 1-12-2004 moeten betalen.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Regelmatig denken mensen een 'eeuwigdurend' graf te hebben, die het niet hebben. De voorlichting, vooral van vrijwilligersorganisaties, was vaak niet optimaal.

U zult als rechthebbende aan moeten kunnen tonen dat het recht bestaat, niet de gemeente dat het niet bestaat. Als u het niet aan kunt tonen, houdt het op. Dan hebt u de keuze het grafrechte te verlengen, of het niet te verlengen (en dan verdwijnt het graf).

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE