Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Grafrechten verlengen in 2018


10 november 2010

Vraag nummer: 7744  (oude nummer: 16173)

Is het mogelijk de grafrechten van een particuliergraf nu al te verlengen als deze op dit moment nog betaald zijn tot 2018?

Antwoord:

Geachte heer,

Nee, de Wet op de lijkbezorging (Wlb) staat dat niet toe. Men kan volgens het eerste lid van artikel 28 Wlb 2 jaar voor afloop van de termijn verlengen: "Het voor bepaalde tijd verleende recht wordt op verzoek, mits gedaan binnen twee jaar voor het verstrijken van de termijn, telkens verlengd (...)".
Men moet het afwijken van dit 'gebod' altijd lezen als een verbod om het anders te doen. Net als met andere bepalingen in de wet. Bijvoorbeeld het bepaalde in artikel 23 "Begraving geschiedt op een begraafplaats" moet men lezen als een verbod om elders te begraven.
Als in uw geval het grafrecht geregeld is tot bijvoorbeeld 1 juli 2018, mag pas vanaf 1 juli 2016 het grafrecht worden verlengd.

Nabestaanden die nu een verlenging uit een nalatenschap willen regelen, maar ook de nalatenschap willen afsluiten, kunnen nu in 2010 een bedrag deponeren bij de Stichting Grafzorg Nederland (www.grafzorg.nl). Deze stichting zorgt dan voor verlenging van de grafrechten in 2018 en eventueel in 2028, 2038, enz.
De kosten zijn gelijk aan de kosten die men nu zelf bij de gemeente zou moeten betalen; langere termijnen worden steeds goedkoper.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE