Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Grafrechten per 5 jaar betalen


3 augustus 2010

Vraag nummer: 7654  (oude nummer: 15953)

Is het waar dat de grafrechten niet meer per jaar betaald kunnen worden, maar alleen per 5 jaar?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Grafrechten op een graf (wat men in de volksmond meestal de huur van een graf noemt) moeten volgens een nieuwe regeling per 1 januari 2010 in artikel 28 van de Wet op de lijkbezorging, als zij verlengd worden, voor minstens 5 jaar verlengd worden. 20 jaar is de maximale termijn van een verlenging. Men mag telkens opnieuw verlengen, maar niet in een keer. Men moet wachten tot het einde van de lopende termijn (om precies te zijn in de laatste 2 jaar voor het einde van de termijn) om een volgende verlenging af te kunnen spreken. De wetgever wilde voorkomen dat mensen lang vooruit graven kunnen verlengen, terwijl er op het moment van de verlenging niemand meer is die behoefte heeft aan het voortbestaan van het graf. Dat gaf in het verleden veelvuldig problemen, omdat grafmonumenten dan vaak niet meer onderhouden worden en niemand meer verantwoordelijk is voor reparaties.

Een andere zaak is de betaling. De minimumtermijn van een verlenging is weliswaar 5 jaar, maar de wet verbiedt geen gespreide betaling van die 5 jaar (of een andere termijn). Het is aan de houder van de begraafplaats om te beslissen of hij wel of geen gespreide betalingen toestaat. Spreiding kan zijn per jaar of per maand of in twee termijnen, enfin alles wat men maar afspreekt. Gespreide betaling geeft natuurlijk extra administratieve lasten voor de houder van de begraafplaats.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE