Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Grafrechten overschrijven ('ruilen' en de 2 betekenissen van het woord)


27 februari 2015

Vraag nummer: 41624

Is het overschrijven van de grafrechten van een ongebruikt eigen graf naar een bestaand huur graf mogelijk. Aangezien een persoonlijk gesprek bij begraafplaats Westerveld Driehuis niet mogelijk is, hoop ik dat u mij hier antwoordt op kan geven.
Met vriendelijke groet,
Marijke Fokker

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik vermoed dat u vraag niet gaat over de overschrijving zelf, want het is nooit een probleem om de tenaamstelling van grafrechten te wijzigen. Toen ik uw vraag zag, was mijn eerste reactie: "Wat is het probleem? Want u kunt van beide graven de grafrechten krijgen".

Ik bedenk even het probleem, want anders stelt u geen vraag.
Waarschijnlijk is het zo dat voor dat ongebruikte eigen graf de kosten (grafrechten) voor lange tijd vooruit zijn betaald en dat u wilt dat de 'waarde' die dat vertegenwoordigt, nu voor het andere graf wordt gebruikt. Om het concreet te maken geef ik een voorbeeld. Stel dat voor het ongebruikte graf 50 jaar huur is betaald en daar nu 10 jaar van verstreken is, zou u willen dat het ongebruikte graf vervalt en dat bij het andere graf de resterende 40 jaar huur wordt opgeteld. Nou, dat doet geen enkele begraafplaats.
En dat hoeft men natuurlijk ook niet te doen. Dat het eerste graf ongebruikt blijft, is een keuze van de rechthebbende. Men hoeft de huur niet terug te betalen of te verrekenen met een ander graf, als de rechthebbende afstand doet van dat graf. Als recent in het tweede graf begraven is, zal er een verplichting zijn om de grafrechten (huur) ter verlengen en grafrechten (kosten) te betalen. De begraafplaats zal u aan die verplichting willen houden.
Geen enkele begraafplaats geeft geld terug als men afstand doet van een graf.

Ik merk overigens op dat het woord 'grafrechten' twee betekenissen heeft:
1. Wie de grafrechten heeft, heeft de gebruiksrechten van of de zeggenschap over het graf. Het gaat dan ook om de tenaamstelling van het graf. Wie de grafrechten heeft, is de rechthebbende op het graf.
2. Het woord 'grafrechten' kan ook een benaming zijn van 'de te betalen kosten' of 'de huurprijs'.

Ik begreep uw vraag in eerste instantie zo, dat u het bestaande graf op uw naam wilde hebben. Maar waarschijnlijk wilt u het ongebruikte graf opzeggen en een evenredig deel van de huur 'terug hebben' om voor de huur van het tweede graf te gebruiken.
Daar hoeft een begraafplaats niet akkoord mee te gaan. Voor het ongebruikte graf geldt gewoon 'verkocht is verkocht' of 'verhuurd is verhuurd' en als u het niet gebruikt, jammer dan.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de nieuwe site Uitvaartmarkt.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Bijvoorbeeld: Kan de houder van de begraafplaats andere voorwaarden opleggen bij de overschrijving van een grafrecht?