Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Grafrechten + onderhoudkosten 20 jaar extra


29 mei 2011

Vraag nummer: 24702  (oude nummer: 16756)

Mijn vader ligt sinds 1988 in een graf, waarbij tevens een plaats is gereserveerd voor mijn moeder. (boven elkaar)
In eerste instantie zijn de grafrechten voor 20 jaar betaald, daarna zijn ze 3 maal voor 5 jaar verlengd t/m 2014 dus. telkens wordt er melding gemakt van de reservering van het 2e graf voor mijn moeder. Mijn moeder is nu overleden en is gecremeerd, we willen de urn nu bijzeten in het graf.De graf beheerder geeft aan dat we de grafrechten met 20 jaar moeten verlengen !! (=2034)
Tevens worden voor de bijzetting van moeder eenmalig algemene onderhoudskosten in rekening gebracht (430,00) naast de kosten van delven en bijzetten urn.
Mijn vraag:
A. is een minimale verlenging van 20 jaar wettelijk correct ?
B. Mogen wederom algemene onderhoudskosten in rekening worden gebracht ?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Ik kan er echter niets met zekerheid over zeggen als ik niet weet om welke begraafplaats het gaat en ik niet de akte van uitgifte van het graf en het reglement van die begraafplaats onder ogen heb gehad.

Maar ik vermoed dat u het hebt over een kerkelijke begraafplaats. Het is mij bekend dat er een aantal kerkelijke begraafplaatsen is dat de merkwaardige gewoonte heeft om bij een volgende begraving in een graf 20 jaar extra te regelen. Merkwaardig, omdat 10 jaar verlengen voldoende is om de wettelijke grafrust te waarborgen. 20 jaar is dan onnodig lang.
Maar als 20 jaar verlengen duidelijk is geregeld in het beheersreglement van die begraafplaats, is het misschien mogelijk. De wet staat (sinds 2010) verlengingen met minimaal 5 jaar en maximaal 20 jaar toe.
Mijn ervaring met veel kerkelijke begraafplaatsen is echter dat het vaak niet of niet duidelijk is geregeld.

Het dubbel in rekening brengen van kosten mag natuurlijk niet. Ik weet dat sommige kerkelijke begraafplaatsen het toch doen.

Wellicht is de betreffende begraafplaats aangesloten bij de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen, wat inhoudt dat men dan ook is aangesloten bij het Klachteninstituut Uitvaartwezen. En dan kunt u eventueel een klacht indienen bij de Ombudsman Uitvaartwezen. Zie www.KlachteninstituutUitvaartwezen.nl.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE