Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Grafrechten na mijn overlijden


27 augustus 2003

Vraag nummer: 2423  (oude nummer: 2967)

Geachte Hr. vd Putten,

Ik ben eigenaar van een graf op Westerveld; in dit graf kunnen nog twee personen begraven worden.
Ik wil de eigendomsacte laten overschrijven naar de begraafplaats.
Hierin wil ik laten opnemen dat mijn vriend en ik mettertijd nog bijgezet moeten worden in dit graf.

Onderhoud etc. van het graf is eeuwigdurend afgekocht en er komt geen monument op het graf.

Mijn doelstelling is dat het graf blijft bestaan zolang de begraafplaats bestaat. Er zullen geen erflaters zijn aan wie ik de grafrechten anders zou willen overdragen.

Is dit een juiste manier om dit te bewerkstelligen.

met dank voor uw medewerking.

Hans Hazendonk

Antwoord:

Geachte heer Hazendonk,

Ik weet niet of de begraafplaats dit accepteert. Westerveld heeft in de contracten altijd staan dat een graf op naam van iemand moet staan. Iemand moet verantwoordelijk zijn; je weet nooit welke onverwachte situatie zich voordoet. En dat lijkt mij ook een gezonde situatie. Als het grafrecht bij de houder van een begraafplaats ligt, is dat toch zoiets als het spek op de kat binden. Ik ben er van overtuigd dat Westerveld een volstrekt integere organisatie is en er geen misbruik van zou maken, maar ik vind het principieel onverstandig. En ik denk Westerveld ook.

In dit soort situaties kan worden voorzien door de Stichting Grafzorg Nederland te Wassenaar (www.grafzorg.nl). Voor slechts enkele tientjes kan het grafrecht na uw overlijden op naam van die stichting worden gezet en dan is er een onafhankelijke derde die toezicht houdt.
Ik heb behalve rechten ook een tijdje bestuurskunde gestudeerd en ben altijd erg gecharmeerd geweest van het principe van checks and balances: laat een onafhankelijke derde een controlerende functie uitoefenen. Dat lijkt mij altijd verstandig.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE