Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Grafrechten (mag nog huur wel gevorderd worden?)


12 juli 2005

Vraag nummer: 3899  (oude nummer: 6204)

In Hoorn heeft mijn vader in 1959 een graf gekocht voor mijn broertje; hij is daar zelf bijgezet in 1987. Begin dit jaar is mijn moederoverleden en daar ook bijgezet. De gemeente stuurde een nota met oa de posten huur afgelopen 5 jaar, verlengen huur graf tot januari 2015 en verlengen bijdrage algemeen onderhoud. Mijn vragen zijn:
1. is er huur verschuldigd voor een koopgraf?
2. mag de gemeente na zoveel jaar nog met terugwerkende kracht huur van de afgelopen jaren berekenen?

Antwoord:

Geachte heer,

De term 'koopgraf' heeft geen enkele juridische betekenis. Het gaat er om of de grafrechten voor een bepaalde of onbepaalde termijn is afgekocht of niet. Als dat niet het geval is, moet er verlengd worden.
Termen als 'koop' en 'huur' zijn heel verwarrend en zouden eigenlijk helemaal verbannen moeten worden uit begraafplaatsland. Maar in de praktijk komen ze veel voor. Lastig is alleen dat men er op verschillende begraafplaatsen verschillende dingen onder verstaat. Een bron van misverstanden dus.

Uw vragen.
1. Ja, er kan huur ("kosten van verlenging termijn van uitgifte" is de juridisch correctere term, maar een woordje van 4 letters vinden velen aantrekkelijker) worden gevraagd. Alleen als u kunt aantonen aan de hand van de oude grafakte van uw vader uit 1959 dat grafrecht voor onbepaalde tijd ('eeuwig') is afgekocht, is betaling niet aan de orde.
2. Ja. Als zij dat niet zou mogen, zou u geen enkele aanspraak meer op het graf kunnen en mogen maken. Een andere regeling zou kunnen zijn heruitgifte van het graf voor 20 of 30 jaar, maar dat is een voor u duurder alternatief.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE