Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Grafrechten gemeente niet betaald en wat dan?


31 maart 2004

Vraag nummer: 3035  (oude nummer: 4185)

Mijn ouders zijn 14oktober 2002 en 11 april 2003 overleden. Zij hebben een eigen graf en dat is voor 10 jaar afgekocht. Ik heb nu een faktuur gekregen van de gemeente Zaanstad voor Grafrechten (onderhoud zerk en algemeen onderhoud begraafplaats).
Ik dacht dat dit ook voor 10 jaar was afgekocht. Dit blijkt niet zo te zijn. De gemeente vertelde mij, dat - wanneer niet elk jaar Grafrechten worden betaald - de graven worden geruimd.
Wat gebeurt er met graven van mensen die geen nabestaanden hebben en die toch prijs stelden op een eigen graf (waarschijnlijk met de gedachte, dat ze dan in ieder geval 10 jaar konden blijven liggen).
Worden die graven gewoon zonder meer geruimd of wordt dat dan uit een algemene pot betaald.

Met vriendelijke groet,

H.F. Schuwer
Beausaint 32
6980 La Roche
Belgie

Antwoord:

Geachte heer Schuwer,

Wanneer in een bestaand graf een persoon wordt bij begraven, worden gewoonlijk de kosten van het graf voor de volgende 10 jaar direct in rekening gebracht. Als iemand in 2003 overlijdt en de kosten van het graf al tot bijvoorbeeld 2009 voldaan waren, worden in 2003 de kosten van 2009-2013 in rekening gebracht.
Gebruikelijke kosten op een Nederlandse begraafplaats zijn grafrechten ('huur') van het graf en verplichte bijdragen in het algemeen onderhoud van de begraafplaats.

Als na die 10 jaar niet verlengd wordt, wordt het graf geruimd. Er is geen algemene pot of collectieve regeling om het voortbestaan van een graf te betalen.
Als een grafrecht niet betaald wordt en het graf zou nog niet geruimd mogen worden, kan de beheerder van de begraafplaats wel al vast het monument verwijderen. Zakelijk gezien is dat ook verstandig omdat bij schade door of aan het monument niemand meer aanspreekbaar is.

Mensen zonder nabestaanden die prijs stellen op een eigen graf, kunnen de instandhouding regelen door een derde er mee te belasten. Zonder nabestaanden wordt dat natuurlijk lastig. Notarissen gaan meestal geen verplichtingen op dit vlak aan. Vrienden en bekenden zijn meestal generatiegenoten die statistisch ook niet lang meer leven. Bovendien valt een bedrag dat hen daarvoor wordt toevertrouwd fiscaal/juridisch niet af te scheiden van hun eigen geld. Dan betalen zij er belasting over alsof het hun eigen spaargeld is en valt het ook in hun erfenis als zíj komen te overlijden. De enige manier om het goed en vakkundig te regelen is via de Stichting Grafzorg Nederland (www.grafzorg.nl; tel. 070-5112808).

Niemand betaalt iets uit een algemene pot. Wanneer betrokkenen zelf willen dat het graf blijft bestaan moeten ze het zelf regelen. Overigens is het vaak ook juist voor mensen met veel kinderen verstandig om iets bij Grafzorg te regelen. Want met veel kinderen lopen veel meningen uiteen en is de kans dat er ooit nog een grafverlenging komt, erg klein. Als de een niet wil bijdragen, wil de ander ook niet, u kent dat wel.

Als u wenst dat het graf van uw ouders langer dan 10 jaar blijft bestaan, kunt u zich ook tot Grafzorg wenden.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE