Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Grafrechten en onderhoud verlengen


15 mei 2006

Vraag nummer: 4450  (oude nummer: 7996)

De vraag betreft het afkopen van de onderhoudskosten. Indien een graf wordt afgekocht voor 30 jaar kan worden gekozen om het onderhoud tevens voor 30 jaar af te kopen of om het onderhoud jaarlijks te betalen. Als het graf vervolgens over gaat naar de kinderen is het voor de gemeente gebruikelijk om de resterende onderhoudstermijn te vragen. Dus indien bijvoorbeeld nog 12 jaar moet worden betaald wordt dit ineens afgerekend? is dit toegestaan ? Indien er iemand bijgeplaatst is en het graf zou bijvoorbeeld nog 8 jaar belopen dan wordt er tien jaar onderhoud gevraagd indien het graf overgaat op bijvoorbeeld de kinderen? Ook hier de vraag is dit toegestaan.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Of dit is toegestaan of niet, hangt af van hoe een en ander in de beheersverordening of de legesverordening is geformuleerd. Als de legesverordening alleen noemt dat betaling voor 30 jaar mogelijk is en ook per jaar, kan de gemeente niet eisen dat voor een resterende onderhoudstermijn niet per jaar betaald kan worden. De legesverordening geeft de belastingplichtige immers de keuze. Dan moet e.e.a. zo geformuleerd zijn dat de gehele of resterende termijn betaald moet worden, maar dat de gemeente soms ook betaling per jaar, dus bij wijze van uitzondering, kan toestaan.

Wat natuurlijk niet mag is, dat als het grafrecht nog 8 jaar loopt, 10 jaar onderhoud wordt gevraagd. Dat is ten eerste logisch, maar ook in strijd met de verordening en met de Wet op de lijkbezorging. Want het komt deels neer op een verlenging met 2 jaar, reeds 8 jaar tevoren, terwijl de wet in artikel 28 lid 1 zegt dat men alleen in de laatste 2 jaar voor afloop van het grafrecht mag verlengen. Men mag alleen met 10 jaar verlengen als er in dat graf bijbegraven wordt en verlenging op grond van de wettelijke termijn van grafrust nodig is. Maar dan niet moet alleen het onderhoud met 10 jaar worden verlengd, maar moet ook 2 jaar grafrecht worden toegevoegd. Dan klopt het wel weer.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE