Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Grafrechten; dubbel volledig huurrecht betaald


11 januari 2005

Vraag nummer: 3604  (oude nummer: 5358)

Geachte heer,

Met belangstelling uw site bekeken.

Wij hebben een familiegraf waar inmiddels naast onze ouders 4 voorvaderen liggen begraven. In 1998 is mijn vader begraven en in 2000 mijn moeder. Beide keren is het volledige huurrecht voor 20 jaar betaald. Vorige week kregen wij met de post vier afzonderlijke brieven met het huurrecht van onze 4 voorvaderen. Volgens hem heeft de laatste betaling voor 1 van hen in in 1974 plaatsgevonden (opa overleden)
Kan de administrateur nu nog de grafrechten doen herleven?
Moeten we per persoon of alleen voor het familiegraf betalen (dus maar 1 tarief)
Maakt het nog verschil of de grond eigendom is van de kerk of van de gemeente?
Alvast bedankt voor uw medewerking. Ik ben zeer benieuwd naar de antwoorden.

Antwoord:

Geachte heer,

Ik kan alleen een antwoord geven als ik het beheersreglement of de beheersverordening van de betreffende begraafplaats in handen heb, zowel van nu als van het tijdstip van de uitgifte van de graven, alsmede de legesverordening en/of tarieflijsten, alsmede de (eventuele) individuele grafakten.

In het algemeen gezegd is het juridisch onmogelijk als voor een 6-persoons graf met een uitsluitend recht (de wettelijke term voor een eigen graf of een familiegraf) voor twee begravingen ook twee maal huurrecht wordt betaald. Je kan een graf net als een woning maar 1 keer kopen of huren, ongeacht het aantal kamers of grafplaatsen.
Het kan anders liggen, als een 2-persoons graf bestaat uit 2 grafplaatsen naast elkaar die 1 diep zijn. Of een 6-persoons graf uit 6 plaatsen naast elkaar. En misschien is er nog een andere uitzondering, maar daarvoor moet je (ik) de complete stukken zien. Het is net als bij de dokter: als iemand zegt dat hij gele plekken op de buik heeft, wil je graag ook zijn tong zien en weten of er paarse vlekken op zijn benen zitten, en zo ja hoe veel, want andere combinaties geven andere conclusies. Een leek ziet vaak niet wat relevant is, is mijn ervaring en die van mijn huisarts. Daarom houd ik bij het antwoord op deze vraag een slag om de arm.

Hetzelfde geldt voor de nota's voor verlenging van rechten van andere begravenen.

Het maakt geen verschil of een begraafplaats eigendom is van een gemeente of een kerkgenootschap. Ik heb bij beide typen begraafplaatshouders wel gezien dat sommigen ten onrechte dubbele grafhuur inden. Tot ze mij op hun pad troffen, natuurlijk.

Ik denk dat het niet kan. Denk maar eens aan de gevolgen als er niet betaald zou worden. Ik neem aan dat uw ouders bovenop begraven zijn. Wat, als voor de voorouders onderaan niet betaald wordt? Wordt dat deel van het graf dan geschud en aan een ander uitgegeven? Dat is fysiek onmogelijk. De rechten van het héle graf laten vervallen klinkt onlogisch en onterecht. Kortom, het is een gedrocht, ook als het juridisch zou kunnen.

Als u zekerheid wilt hebben, kunt u mij volledige fotocopieën sturen van de beheersverordening/reglement, de legesverordening en/of tarieflijsten, alsmede de grafakten of overeenkomsten. Zie voor mijn adres bij Info op de homepage van deze rubriek. Ik kijk dan wel even en stuur u een mailtje.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE