Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Grafrechten dubbel betaald?


10 januari 2008

Vraag nummer: 5111  (oude nummer: 10084)

Geachte heer van der Putten

Beide ouders zijn ongeveer 1,5 jaar na elkaar overleden. Wij hebben na het overlijden van de eerste ouder een graf voor 2-diep (2 kisten boven elkaar) laten maken. Beide ouders zijn ook overeenkomstig begraven. Na het overlijden van de eerste ouder hebben wij een factuur gekregen van de uitvaartondernemer voor de GRAFrechten voor 20 jaar. Deze kosten werden hem door degene die verantwoordelijk is voor de begraafplaats berekend. De tweede ouder heeft bij leven al een factuur betaald aan de uitvaartonderneming. Op deze factuur wordt wederom gewag gemaakt van GRAFrechten. De bedragen die zijn aangegeven zijn redelijk identiek € 1400,= (voor de eerste begrafenis) en € 1490,= (voor de tweede begrafenis). Naast de emotionele verwerking die we doormaken hebben wij het gevoel dat ons onrecht wordt aangedaan. Wij hebben GRAFrechten betaald voor een dubbel graf. In eerdere antwoorden geeft u woordelijk te verstaan "Als het een graf is voor 2-diep (2 kisten boven elkaar), dan is het altijd 1 graf." Wij zijn van mening dat wij worden geconfronteerd met dubbele kosten die o.i. niet terecht zijn. De uitvaartondernemer heeft inmiddels contact gehad met de verantwoordelijken van de begraafplaats. Ook hij vindt de kwestie abnormaal. Hij heeft wel aangegeven dat het op deze begraafplaats "normaal" is. De uitvaartondernemer en wij vinden het niet normaal. Volgens zijn zeggen gaat het op een andere begraafplaats in onze gemeente anders. Zij berekenen kosten voor het delven van het graf en kosten die rechtstreeks betrekking hebben op DIE begrafenis. De verantwoordelijken van de begraafplaats zijn niet bereid om de zaak te behandelen en blijven bij hun "dubbele" berekening. Kunt u ons een antwoord verschaffen? Is dit een kwestie die ik eventueel bij onze rechtsbijstandsverzekering aanhangig kan maken? Zo ja, is er dan een kans van slagen. Begrijp ons goed, het is niet de bedoeling om hier een geldelijk gewin uit te halen. Wij vinden dat ons onrecht wordt aangedaan.

Ik hoop dat u ons een adequaat antwoord kunt geven en u alvast dankende voor de moeite verblijven wij

Hoogachtend
A Vissers

Antwoord:

Geachte heer,

Het is lastig om er zo iets over te zeggen. Ik heb wel vaker gezien dat de benaming van kosten op een factuur niet altijd correct is. Dat men grafrechten noemt wat eigenlijk begraafkosten zijn, en dat soort verwarrende zaken.

Na het overlijden van de eerste ouder zal het graf op naam van de langstlevende gezet zijn. Maar nu die is overleden, moet het graf op naam van een van de kinderen worden gezet. U moet nagaan of dat gebeurd is.

Ik zou als ik u was eerst eens (zelf en niet via de uitvaartondernemer) een (toen geldende) tarievenlijst en het reglement van de betreffende begraafplaats opvragen. Wellicht schept dat duidelijkheid.

Mocht dat niet zo zijn, dan mag u mij een fotokopie van de facturen en de tarievenlijst en het reglement sturen. Waarschijnlijk zie ik dan snel wat er aan de hand is. Maar zonder die stukken compleet (!) te zien, is het speculatie.
Mijn adres vindt u in de Adressengids van deze site (links boven en vervolgens Juridisch advies).

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

---

Een goede raad: wordt geen klant van KPN. KPN is een bedrijf dat niet reageert op klachten en volstrekt lak heeft aan de klant. Dat is althans sinds augustus vorig jaar mijn ervaring, tot op de dag van vandaag. (Zie vraag 9718). Mijn kantoor staat na 5 maanden nog altijd onder een verkeerd nummer in de telefoongids. Bellen, schrijven, faxen, niets helpt. Het wordt weer tijd voor een kort geding, net als toen ik in oktober de aansluiting door KPN met een rechtszaak heb moeten afdwingen. Maar er staat altijd nog een fout nummer in de telefoongids. Zie voor het juiste adres en telefoonnummer de Adressengids van deze site.

En dan heb ik het nog niet over de verkeerde facturen van KPN. Al maanden lang op een verkeerde naam, nog steeds naar een oud adres, plotseling is het abonnement eenzijdig verwijzigd, verkeerde bedrag, etc. etc. En niemand reageert op klachten daarover.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE