Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Grafrechten (bijbegraven in graf zonder medeweten rechthebbende)


31 juli 2004

Vraag nummer: 3245  (oude nummer: 4538)

Geachte mr W.G.H.M. van der Putten

Op 30-07-2004 bezochten mijn vrouw en ik de algemene begraafplaats te Xxxxxxxxx.
tot onze ontsteltenis zagen we dat het graf van mijn oma was geopend geweest, we vroegen ons af wat hier de reden voor kon zijn.
Bij navraag aan de beheerder van de begraafplaats werd ons verteld dat er iemand bij was gezet, mijn vraag wie dan toch wel van onze fam? het bleek de man van een nicht van mij te zijn, hier nu waren we in het geheel niet van op de hoogte gesteld, we wisten niet eens dat deze perzoon was overleden.
Het vreemde van dit schokkende gebeuren is dat mijn nicht niet eens de rechten op dit graf heeft. volgens ons heeft er een grote blunder plaatsgevonden want naar mijn beste weten ben ik de eenige die rechten heeft op dit graf, om reden ik ben als beheerder door mijn Tante zuster van mijn vader en een dochter van mijn oma aangesteld na haar overlijden. (2001)
Al meer dan 35 jaar geen enkel contakt met mijn nicht gehad en ook heeft zij nooit belangstelling of een bezoek gebracht aan haar oma. in de laatste 35 jaar
Voor ons dus en heel vreemde zaak waar ik geen raad mee weet. wat kan ik doen of waar moet ik heen om dit te laten onderzoeken.
Deze overledene is begraven op 19-07-2004
En mij is door de beheerder gezegd dat het binnen vier weken moet bekend gemaakt anders ? niet eerder dan na tien jaar!
Mijn vraag is dan ook eigenlijk kan dit zo maar zonder dat er na gegaan wordt of er andere fam leden rechten zouden kunnen hebben.

Indien mogelijk graag een e-mail aan mij persoonlijk sturen.
met vriendelijke groet
X Xxxxxxxxxxxxx

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

In een eigen graf mag alleen iemand worden bijgezet met toestemming van de rechthebbende van het graf, dus de persoon op wiens naam het graf staat.

In artikel 9, lid 3, van de beheersverordening van de algemene begraafplaats van de betreffende gemeente X staat: "Indien de begraving (...) in een eigen graf zal plaatsvinden, dient een machtiging daartoe aan de beheerder te worden overgelegd ondertekend door de rechthebbende (...)".
De kernvraag is, of u de rechthebbende op het graf bent. U zegt wel met de beheerder van de begraafplaats contact te hebben gehad en u schrijft dat u voor zover u weet rechthebbende bent. Maar is dat wel zo? U moet als zodanig bij de administratie van de begraafplaats zijn ingeschreven en u dient er een schriftelijk bewijsstuk van te hebben (althans dat behoort zo te zijn; sommige begraafplaatsen geven echter - ten onrechte - geen schriftelijk bewijsstuk uit). Heeft de beheerder bevestigd dat u rechthebbende bent? Er kunnen binnen de familie wel afspraken zijn gemaakt, zoals u schrijft, maar als dat bij de gemeente nooit bekend gemaakt is en geregeld is, dan heeft het geen gevolgen.

Als het zo is dat u geen rechthebbende bent, is het een zaak die u formeel niet aangaat.
Als u wel rechthebbende bent, kunt u van de gemeente eisen dat de betreffende neef wordt opgegraven en elders wordt herbegraven. Ik zou als ik u was de gemeente ook aansprakelijk stellen voor alle directe en indirecte kosten van het gebeurde.

Aan de andere kant is het natuurlijk zo dat een op- en herbegraving een zeer grote emotionele belasting is voor de nabestaanden van betrokkene. Wellicht waren die - en zijn die nog steeds - zich helemaal niet bewust dat in het betreffende graf niet bijbegraven kon worden. Althans niet zonder toestemming van de rechthebbende. Wellicht was er een misverstand in de communicatie daarover met de uitvaartleider en/of met medewerkers van de begraafplaats. Er kan van alles de reden van zijn.

Ik zou er als ik u was eerst controleren of ik rechthebbende ben. En als dat zo is, er maar eens heel goed over nadenken of een op- en herbegraving gewenst is. Ik zou mij, als ik u was, daarbij laten leiden door de gedachte wat uw oma er van zou hebben gevonden. Of zij het erg zou vinden om het graf met de man van een kleinkind te delen of niet.

Zie ook andere vragen in de sub-rubriek Opgraven en herbegraven binnen de rubriek Begraven.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE