Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Grafrechten betaald, maar graf geruimd

29 december 2008

Vraag nummer: 6031 (oude nummer: 12050)

Mijn oma is in 1938 begraven op het katholiek kerkhof in Sint-Oedenrode. Voor zover ik weet zijn toen de grafrechten voor 100 jaar betaald. We zijn door het kerkbestuur nooit benaderd voor verlenging of ruimen. In 2001 heeft naar nu blijkt het kerkbestuur de grafrechten toegekend aan een ander en die persoon is er in nov. 2008 begraven, voor ons een complete verrassing. De grafsteen van mijn oma is op kosten van de tegenpartij verplaatst, allemaal zonder dat ons daarover is geïnformeerd. Wat staat ons te doen?

Antwoord:

Geachte heer,

De eerste stap is om het bestuur van het kerkhof deze situatie schriftelijk voor te leggen en om opheldering te vragen. Gewoon de vraag "Hoe kan dit?", zonder nog directe beschuldigingen te uiten.

De volgende stap is om eens precies na te gaan hoe het zit met die betaling van grafrechten. U denkt dat het voor 100 jaar was, maar weet u dat zeker? Als u geen bewijs hebt in de vorm van een grafbrief waarin of een kwitantie waarop een termijn is genoemd, hebt u eigenlijk geen poot om op te staan.
Maar misschien kan het kerkbestuur u wel precies zeggen hoe of dat het zit.

In zijn algemeenheid kan ik opmerken dat RK begraafplaatshouders in het verleden vaak niet erg scheutig waren met lange termijnen van grafuitgiften. Soms wel, maar meestal niet. Termijnen van 20 jaar met 3 keer 10 jaar verlenging waren bijvoorbeeld heel gebruikelijk. Vooral in kleinere plaatsen; in grotere plaatsen en steden was er meer variatie. Dit in tegenstelling tot protestantse begraafplaatsen, waar lange(re) termijnen iets vaker voorkwamen.

Vaak is uit de plaats van het graf en aan de uitvoering van het grafmonument ook wel op te maken of het om een graf voor een hele lange termijn zou kunnen gaan of niet. Een klein smal graf met een eenvoudig kruisje is in de regel geen graf voor 100 jaar. Een brede dikke hoge tombe is meestal een monument dat met het oog op een lang leven is geplaatst. Het leven van het monument dan. Dat kan ook een indicatie zijn van de termijn waar het in het geval van het graf van uw oma om ging.

Het is echter denkbaar dat als er nog grafrechten liepen, dat die om een of andere reden zijn vervallen. Bijvoorbeeld omdat er na het overlijden van de laatste rechthebbende niemand meer de rechten tijdig heeft overgenomen. Het staat niet bij voorbaat vast dat het hier om een fout of vergissing van het kerkbestuur gaat.

Als (wel) blijkt dat het kerkbestuur een ernstige vergissing heeft begaan, hebt u recht op compensatie. Bijvoorbeeld door herstel van een (ander) graf als herdenkingsplaats, met een nieuw monument.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder