Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Grafrechten al dan niet direct verlengen met de grafrusttermijn


1 november 2004

Vraag nummer: 3420  (oude nummer: 4864)

Geachte mr. Van der Putten,
In diverse antwoorden van u blijkt dat verlengen van grafrechten wettelijk niet eerder mag dan wanneer deze werkelijk aflopen. Stel dat er dit jaar een bijzetting plaatsvindt in een graf waarop nog rechten zijn tot en met 2006. Wettelijk gezien hoeft de rechthebbende deze rechten dus pas in 2006 te verlengen met 10 jaar. Wat nu als de rechthebbende te kennen geeft afstand te willen doen van deze rechten, terwijl de wettelijke grafrusttermijn van de laatste bijzetting nog niet verstreken is.

Thans is het bij ons zo dat als er een bijzetting plaatsvindt in een graf waarvan op dat moment de rechten minder zijn dan 10 jaar, deze verlengd dienen te worden tot 10 jaar na deze bijzetting. Dit staat ook zo in onze verordening lijkbezorgingsrechten.

Bij voorbaat dank voor uw antwoord, R. van Looij.

Antwoord:

Geachte heer Van Looij,

Dat klopt. Maar het is wel algemeen geaccepteerde praktijk dat nu in 2004 al de verlenging van 2006 tot en met 2014 geregeld kan worden. Dat doen verreweg de meeste begraafplaatshouders en het komt ook overeen met de geest van de wet: maximaal 10 jaar vooruit regelen en dat is ook het geval als je van 2006-2014 regelt. De verordening lijkbezorgingsrechten is geheel daarmee in overeenstemming.

Wettelijk is het inderdaad zo in uw voorbeeld, dat pas in 2005 (jaar tevoren) de verlenging vanaf 2006 geregeld mag worden. Maar dat is de strikte uitleg van de letter van de wet. Het is volstrekt geaccepteerd als praktische uitleg van de wet dat men bij een begrafenis de komende wettelijke termijn van grafrust van 10 jaar gedekt wil hebben. Juist ook om te voorkomen wat in uw voorbeeld gebeurt: dat men halverwege afstand doet van rechten, denkend daarmee ook aan de verplichte verlenging te ontkomen.
Er zijn 2 oplossingen:
1. Het al bij de begraving de grafrechten aanvullen tot 10 jaar na dato is er een van.
2. De andere is dat de gemeente het afstand doen alleen acepteert als men de aanvulling betaald krijgt. Dit vereist even een gedachtensprong. Men is gewend in bergaafplaatsland om te zeggen: u mag afstand doen van een graf, maar u krijgt geen geld terug. Maar een grafrecht is een soort contract. Onderdeel van dat contract is dat men moet betalen zolang er begraven gehouden wordt. Wie in uw voorbeeld in 2004 laat begraven, heeft de verplichting om in 2006 te verlengen. Het opzeggen van het contract om niet te heoevn verlengen hoeft de gemeente natuurlijk niet te accepteren. Want de gemeente krijgt dan geen vrij graf, maar een graf waar nog een aantal jaren grafrust moet worden uitgediend. Men mag best afstand doen van het recht, maar alleen als men de aanvullende jaren betaalt. Als men dat niet wil, accepteert u gewoon de opzegging niet en stuurt u t.z.t. de aanslag voor de verlenging van 8 jaar. Betaalt men niet, dan kan vervolgens op de normale manier de deurwaarder zijn werk doen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE