Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Grafrechten aan gescheiden moeder geven?


24 oktober 2012

Vraag nummer: 32344

Goede morgen,
25 jaar geleden zijn 2 kinderen begraven op onze begraafplaats. Vader en moeder zijn inmiddels gescheiden. Vader is rechthebbende van beide graven. Nu zijn de grafrechten al een tijdje niet meer betaald. De adres van de rechthebbende is niet te achterhalen. Dus kan geruimd worden. Ouders zijn inmiddels al lange tijd gescheiden en hebben geen contact meer met elkaar. Nu heeft de moeder zich gemeld en wil een kind laten opgraven en bij het andere kind begraven. Technisch allemaal mogelijk. De vraag is echter of ik dit zomaar kan toestaan, omdat zij in eerste instantie niet de rechthebbende was en nu wil worden.
In het algemeen is eigenlijk de vraag: kan iemand anders, niet verwand, rechthebbende van graven worden als de grafrechten verlopen zijn?
Hartelijk dank voor uw antwoord.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Als de grafrechten een tijdje niet betaald zijn, betekent dat nog niet zonder meer dat de grafrechten vervallen zijn of vervallen verklaard kunnen worden. Ook het feit dat het adres van een rechthebbende niet bekend is, leidt niet automatisch tot de conclusie dat 'dus geruimd kan worden'.
U schrijft helaas niet voor welke termijn de graven destijds zijn uitgegeven.

Als een graf is uitgegeven voor bijvoorbeeld 30 jaar, maar er jaarlijks betaald werd en na 12 jaar de betalingen stoppen, vervallen de grafrechten niet automatisch. Dan blijven de rechten nog 18 jaar doorlopen tot die 30 jaar vol zijn. Ook blijft de rechthebbende de rechthebbende, tot blijkt dat hij is overleden of afstand van de rechten heeft gedaan. Natuurlijk heeft en houdt de begraafplaats dan nog een vordering tot betaling.
Alleen als in het beheersreglement of de beheersverordening van de begraafplaats, of in de akte van uitgifte van het graf staat dat de grafrechten tussentijds vervallen kunnen worden verklaard als niet betaald wordt, kunnen de rechten in dit voorbeeld na 12 jaar beeindigd worden.

In het geval dat een graf is uitgegeven voor bijvoorbeeld 20 jaar, maar na 20 jaar de rechten niet verlengd zijn (en er ook niet betaald is), zijn de grafrechten na 20 jaar verlopen. Dan zou het graf geruimd kunnen worden.

Als de grafrechten verlopen zijn of op grond van een reglement of verordening vervallen zijn verklaard, kan het graf aan een andere persoon voor een nieuwe uitgifte ter beschikking worden gesteld. Die ander hoeft geen bloed- of aanverwant te zijn. Niet van de vorige rechthebbende en ook niet van een persoon die in een graf begraven is.
Als de grafrechten verlopen zijn kan iemand met een redelijk belang ook om opgraving van een overledene uit een graf verzoeken. Een moeder die een kind wil laten herbegraven is een duidelijk geval van iemand met een redelijk belang. Zij heeft dan wel eerst vergunning van de burgemeester nodig. De burgemeester moet weten of er een rechthebbende op het graf is en of die met opgraving instemt. De moeder heeft dan een verklaring van u als houder van de begraafplaats nodig, dat de rechten van het betreffende graf verlopen zijn en dat er dus daarom geen rechthebbende meer is. Dan is natuurlijk toestemming van een rechthebbende niet nodig; ook niet van een vroegere rechthebbende, want die heeft zijn rechten opgegeven.

Zie over opgraven en herbegraven:


Het lijkt mij logisch en volstrekt legitiem dat u het graf van een ene kind, nadat de rechten op beide graven verlopen zijn, aan de moeder uitgeeft en dat het andere kind (met vergunning van de burgemeester) hier in bijbegraven wordt.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE