Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Grafrecht voor onbepaalde tijd of niet?

23 maart 2007

Vraag nummer: 4715 (oude nummer: 9076)

Geachte mr. van der Putten,

Mijn ouders hebben in 1968 een eigen graf gekocht. We zijn altijd in de veronderstelling geweest dat het een graf voor onbepaalde tijd (eeuwig durend) betrof.
Als we echter naar het reglement van de begraafplaats uit 1968 kijken worden de woorden ‘onbepaalde tijd’ niet genoemd (overigens ook nergens ‘bepaalde tijd’). Ook op de rekening worden de begrippen bepaald of onbepaald niet gehanteerd. In het reglement van vóór 1968 is er sprake van het afkopen van ‘het verhogingsrecht ten eeuwige dage’. Het graf dient dan ook ten eeuwige dage gesloten te blijven. Dit artikel komt in het reglement van 1968 niet meer voor. Voor zover bekend hebben wij het nooit afgekocht. We kunnen hiermee niet aantonen dat het een eeuwig durend, dan wel een graf voor onbepaalde tijd betreft, maar is dit dan ook niet zo?
Betekent als het graf ten eeuwige dage gesloten moet blijven dat er niemand meer bij begraven kan worden, oftewel niet meer als familiegraf gebruikt kan worden?
Vervolgens kan ik geen overschrijvingsbewijs van het grafrecht van mijn ouders op mij vinden. Kan dit een probleem worden (staat in het reglement van 1968 dat dit binnen 3 maanden na overlijden overgeschreven moet worden)? De beheerders van de begraafplaats weten immers dat ik erfgenaam ben.

Antwoord:

Geachte heer,

Een klassiek probleem. Zonder complete stukken zelf te zien weet ik het ook niet.
Ik wil er wel even naar kijken als u mij een kopie van het complete reglement stuurt (adres zie Adressengids, via de button links en dan verder Juridisch advies. Of onder 'Informatie mr. W.G.H.M. van der Putten' op de eerste pagina van www.uitvaart.nl/jurist). U kunt de stukken ook scannen en mailen. Misschien staat iets in andere artikelen wat een aanwijzing is. Kost mij een paar minuten om dat te zien, doe ik kosteloos, mail ik u even en heb ik weer een voorbeeld voor mijn archief.

Ik zou er als ik u was niet op vertrouwen dat de beheerders van de begraafplaats wel weten dat u de erfgenaam bent. Die beheerders stoppen er ooit ook mee en een opvolger weet het niet. Ik zou het altijd even vastgelegd willen zien in een brief van de beheerder.
In zo'n brief zou ook kunnen staan dat het graf (wel) voor onbepaalde tijd is, als dat uit het reglement blijkt.
U kunt die bevestiging 'uitlokken' door het in een eigen brief te schrijven en een schriftelijke bevestiging te vragen. Nadat uit het reglement blijkt dat het (hoogstwaarschijnlijk) zo is.

Ik attendeer u ook op vraag 8989 "Wat te doen als er geen reglement is van een kerkelijke begraafplaats" in de sub-rubriek 'Verordening/reglement'. Met name op het punt van het te naam stellen van het graf.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

23 maart 2007

-------------

Aanvulling 1 april 2007

Geachte heer,

Dank voor het e-mailen van de scans van de reglementen van deze begraafplaats uit 1942 en 1964. Helaas had u ze aan de webmaster van de site gestuurd en niet aan mij, wat enige vertraging opleverde.

Het grafrecht (huur) van het betreffende graf is voor onbepaalde tijd. Dat is, omdat er in het reglement geen termijn wordt genoemd en omdat het om een eigen graf gaat (voor algemene graven wordt soms ook geen termijn genoemd, maar dat is een andere situatie). Men hoeft ook niet de woorden 'voor onbepaalde tijd' te hanteren, het moet zo zijn dat er geen tijd bepaald is. En hier is geen tijd bepaald.
Maar onbepaald wil niet zeggen 'voor eeuwig'.
Want, volgens artikel 3 van het reglement van 1964 moeten voor de eigen graven wel tevens onderhoudsbijdragen worden betaald. En worden die niet betaald, dan vervalt het grafrecht toch. Daarom zijn deze graven niet voor 'eeuwig' uitgegeven (nu geldt dat voor geen enkel graf, maar dat terzijde), maar alleen zolang ook de onderhoudsbijdragen worden betaald.

In het oude reglement van 1942 was het dan nog zo, dat graven 'gesloten' konden worden. Dan kon het onderhoud echt 'voor eeuwig' afgekocht worden en werd het graf zo lang mogelijk in stand gehouden. Daar zien ook de woorden ‘het verhogingsrecht ten eeuwige dage’ in het oude reglement op. Maar dat komt in het reglement van 1964 niet meer voor en is dus op het graf van uw ouders niet meer van toepassing.
Het sluiten van een graf is sinds 1991 in strijd met de Wet op de lijkbezorging, die bepaalt dat men een bestaand graf de verlenging niet voor langere termijnen dan 10 jaar mag afkopen. Dus ook niet 'voor eeuwig'.

Na het overlijden van de rechthebbende moet het grafrecht binnen 3 maanden overgeschreven worden. Daar is in uw geval niet aan voldaan, dus ik zou de tenaamstelling op u zeker schriftelijk bevestigd willen zien als ik u was.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder