grafrecht (vervolg 12620)


25 maart 2009

Vraag nummer: 6338  (oude nummer: 12634)

Mr. van der Putten,

Er is inderdaad een grafakte afgegeven, maar hierin is de volgende clausule opgenomen:
"aan deze akte kan alleen geldigheid worden toegekend als betaling conform art 41 sub 2 (vaststelling tarieven door bestuur) van het reglement heeft plaats gevonden en een kopie van de akte getekend is terug gezonden"
Ik zal uw advies voor het genoemde artikel ter harte nemen en in ons reglement laten opnemen.

Met vriendelijke groet,
Wim van der Voort

Antwoord:

Akkoord.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.