Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Grafrecht versus grafhuur (grafrust; wanneer moet of kan je grafhuur verlengen?)


7 maart 2016

Vraag nummer: 45463

Beste mijnheer van der Putten,

Van de gemeente Smallingerland kreeg mijn schoonmoeder een factuur over verlenging van huur- en onderhoudstermijnen op een begraafplaats in die gemeente. Het betrof een dubbelgraf (naast elkaar) van haar echtgenoot die in 2008 is overleden en diens eerste echtgenote die in 1981 is overleden. De echtgenoot van mijn schoonmoeder die in 2008 is overleden heeft in 1981 een dubbelgraf gehuurd voor 15 jaar tot 1996 en deze daarna tot tweemaal toe met 10 jaar verlengd waardoor de huurtermijn in 2016 verloopt. Echter, de man van mijn schoonmoeder is in 2008 overleden en dat is in 2016 nog geen 10 jaar. De gemeente staat toe dat het dubbelgraf wordt 'gescheiden' en dat mijn schoomoeder dus alleen voor het graf van haar echtgenoot verlenging betaalt. Ook al is dat nog geen 10 jaar in gebruik. De gemeente stelt dat het contract tot huur iets anders is dan grafrecht (wat minimaal 10 jaar in stand gehouden dient te worden). Op mijn vraag wat er gebeurt als mijn schoonmoeder niet betaalt (maar dat pas in 2018 wil doen) kreeg ik te horen dat de grafsteen dan zal worden verwijderd en zij afstand doet van het graf, wat inhoudt dat zij in 2018 niet meer kan verlengen en dat het graf geschud wordt.
Mijn vraag is of dit allemaal rechtmatig is zoals de gemeente stelt.

Met vriendelijke groet,

XX

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik heb de indruk dat waar u 'grafrecht' schrijft, eigenlijk 'grafRUST' bedoeld wordt. Grafrust is de termijn waarbinnen een graf nog niet geruimd mag worden, ofwel hoe lang iemand minimaal begraven moet blijven. Die termijn is 10 jaar. Grafrecht is een ander woord voor grafhuur of grafkosten.
In de kop schrijft u 'grafrecht versus grafhuur'; dat betekent niets als dat wordt vertaald in 'grafhuur versus grafhuur'. Maar betekent wel iets als 'grafrust versus grafhuur' bedoeld is.
Daar ga ik dus maar van uit.

De gemeente heeft gelijk dat in 2016 de grafrechten (is grafhuur) verlengd moeten worden. Eigenlijk had dat ook al kunnen gebeuren in 2008, omdat de toen lopende termijn tot 2016 liep en er toen slechts 8 jaar grafrust verzekerd was, althans voor betaald was. 99% van de begraafplaatsen zou al in 2008 een verlenging hebben geƫist. Smallingerland is daar dus uitzonderlijk soepel in.
Als in 2016 geen verlenging wordt betaald, kan inderdaad de grafsteen verwijderd en vernietigd worden. De stoffelijke resten kunnen nog niet verwijderd worden, want de 10 jaar grafrust is nog niet verstreken.
Als uw schoonmoeder pas in 2018 wil betalen, hoeft de gemeente dat niet te accepteren. Dan kan de gemeente nog met terugwerkende kracht betaling vanaf 2016 eisen. Maar dan kan het grafmonument dus al verdwenen zijn. Dan zal uw schoonmoeder een nieuw monument moeten aanschaffen als ze wil dat het graf er vanaf 2018 weer netjes bij ligt.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartmarkt.nl


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >