Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Grafrecht verlengen ook al staat dit niet in verordening?


25 september 2002

Vraag nummer: 1108  (oude nummer: 1443)

Wed, 25 Sep 2002 11:27

Indien de gemeentelijke verordening het grafrecht verleent voor 40 jaar en de verordening noemt geen verlenging, geldt dan toch de verplichting o.g.v. de Wet op de lijkbezorging om telkens met 10 jaar te verlengen. M.a.w. is het toegestaan om het grafrecht uitsluitend voor 40 jaar uit te geven en daarna over te gaan tot ruiming of een verzoek tot herbegrafenis te honoreren en de rechten opnieuw voor 40 jaar uit te geven in een nieuw uit te geven graf.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Ook al noemt een beheersverordening het niet, toch moet na ommekomst van die 40 jaar aan de rechthebbende verlenging van het graf worden aangeboden. De wettelijke verplichting in artikel 28 Wlb geldt ongeacht of er iets over in de verordening staat. Oók als in de verordening zou staan dat niet verlengd kan worden (ik zie soms dat gemeenten of kerkelijke begraafplaatsen nog oude verordeningen of reglementen van vóór 1991, toen de wet is anderd, hebben, waar dat nog in staat).

Na 40 jaar kan dus altijd verlengd worden, maar alleen in stapjes van 10 jaar. Dat is een wettelijke beperking. Er kan dus niet na 40 jaar met nog eens 40 jaar verlengd worden.

Wat wel kan, is dat het grafrecht vervallen wordt verklaard en dat dezelfde plek als een nieuw graf wordt uitgegeven voor een nieuwe eerste termijn van 40 jaar. Ook wanneer er al mensen in begraven zijn.

mr W.G.H.M. van der Putten

25 september 2002

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE