Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Grafrecht opzeggen

2 juli 2010

Vraag nummer: 7619 (oude nummer: 15875)

Als een graf zonder einddatum wordt opgezegd, mag er dan 30 jaar niet mee gedaan worden?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Uw vraag is wel erg vaag. Zonder meer gegevens is het een slag in de lucht om te antwoorden. Wie zegt het graf op? De houder van de begraafplaats of de rechthebbende.
Waarom denkt u dat er dan 30 jaar niets met het graf gedaan kan worden? Dat kan alleen niet binnen 10 jaar na de laatste begraving. Tenzij er sprake is van kennelijke verwaarlozing; dan ligt de zaak iets complexer.

Men kan een graf zonder einddatum niet zonder meer opzeggen, althans als houder van de begraafplaats niet. Dat kan alleen om redenen die in de akte van uitgifte, in de oude beheersverordening of in het oude beheersreglement dan wel in de wet worden genoemd.

Een rechthebbende kan een grafrecht natuurlijk wel altijd opzeggen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder