Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Grafrecht opeisen

11 maart 2009

Vraag nummer: 6280 (oude nummer: 12491)

Graag leg ik u de volgende situatie voor, mijn partner en vader van mijn kind is overleden. wij hadden geen samenlevingscontract testament of anderzijds iets vastgelegd en woonden officieel niet samen, Maar ons kind is zijn enigste wettelijke erfgenam ,ten tijde van het regelen van de uitvaart heeft de zus van mijn partner de opdracht ondertekend voor de uitvaart ondernemer , een paar maanden na het overlijden ontstonden er behoorlijke conflicten die onoplosbaar zijn. Nu heeft de zus dus de grafrechten en heeft zij ons verboden om nog langer goederen op om of rond het graf van mijn partner te plaatsen, en dat is natuurlijk zeer onmenselijk tegenover mijzelf maar vooral tegenover ons kind. Mijn partner ligt in onze woonplaats begraven en zijn familie wonen op verre afstand elders in nederland , Mijn kind en ik gaan zeker 3x per week naar het graf van zijn vader en verzorgen het daar ook allemaal.
Nu wil ik de grafrechten namens onze zoon gaan opeisen daar hem die grafrechten ook toebehoren en aangezien de zus niet van plan is die grafrechten vrijwillig over te schrijven.
Ik heb hiervoor al een advocaat ingeschakeld maar wil graag nog een second opion over wat onze mogelijkheden in deze zijn van u vernemen ,en of het volgens u haalbaar is om deze grafrechten op te eisen middels een gerechterlijke procedure.
Met vriendelijke groet.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Er is mij geen jurisprudentie (eerdere rechtszaken) over dit soort kwesties bekend. Veel mensen zouden het wel willen, maar niemand durft een rechtszaak aan, vooral vanwege de hoge kosten, daar komt het op neer.
Ik heb honderden rechtszaken in mijn archief, maar geen vergelijkbare kwestie. Wel over het bezit van asbussen en het dan wel of niet verstrooien van as, maar niet over graven.

Ik denk dat een zaak zeker niet kansloos is. Ik denk dat een rechter de kwestie vooral naar redelijkheid zal beoordelen.
Maar je moet altijd een verhaal, uitgebreid, van 2 kanten horen voordat je er een mening over kunt geven.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder