Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Grafrecht opeisen


6 april 2006

Vraag nummer: 4365  (oude nummer: 7826)

Mijn vader is op 22 maart 2005 overleden en bijgezet in het graf van mijn broer. Ik heb per aangetekende brief het grafrecht opgeeist op 8 september 2005. Dit stond toen nog op naam van mijn vader.Geruime tijd later heeft ook zijn vriendin dit grafrecht opgeeist. Nu maakt de begraafplaats er een probleem van om het grafrecht op mijn naam over te schrijven. Als ze blijven weigeren, wat kan ik dan doen?
Alvast bedankt voor uw antwoord.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

U moet een schriftelijke reactie vragen. Het is zo dat degene die het grafrecht als eerste vraagt, het recht normaliter ook krijgt en behoort te krijgen. Daar zijn ook bezwarenprocedures en rechtszaken over bekend.

Als het om een begraafplaats van een gemeente gaat en u krijgt een schriftelijke afwijzing, dan moet er binnen 6 weken een bezwaarschrift worden ingediend. De termijn is fataal; dat betekent dat u nĂ¡ die 6 weken helemaal niets meer kunt, er moet beslist binnen 6 weken bezwaar zijn aangetekend.
Als het om een andere begraafplaats gaat, bijvoorbeeld van een stichting of een kerk, zijn andere procedures mogelijk. Soms kent men een interne klachtenregeling, soms kan men zich wenden tot de Ombudsman uitvaartwezen en soms kan men alleen via (de dreiging van) een civiele rechtszaak iets (maar dan moet men een advocaat inschakelen).

Ik kan niet precies zeggen wat u moet doen, omdat ik de weigeringsgronden en andere omstandigheden van het geval niet ken. Maar als u het belangrijk vindt om het grafrecht in handen te krijgen, moet u professionele juridische hulp inroepen. Want een leek weet niet wat de juiste argumenten zijn, kan de verordening of het reglement van de begraafplaats niet op de juiste manier hanteren en kent de jurisprudentie niet.

Zie ook antwoorden op vragen in de sub-rubriek 'Graf overschrijven'. Want daar gaat het hier eigenlijk over.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE