Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Grafrecht op naam vriendin overleden vader


19 februari 2005

Vraag nummer: 3703  (oude nummer: 5650)

Geachte meneer van der Putten,

Omdat ik precies dezelfde soort vraag op uw site niet kon terug vinden, wil ik u hierbij mijn probleem voorleggen, waarover ik graag uw advies zou ontvangen.

De situatie is als volgt: Mijn zusje is overleden in 1987 (ongetrouwd en geen kinderen), zij is helaas begraven in een graf dat maar 15 jaar kon bestaan. Omdat deze graven geruimd werden is zij herbegraven, ditmaal in een 30 jarig graf. Mijn ouders hebben beide het verzoek tot herbegraven gedaan (mijn ouders zijn gescheiden).

Anderhalf jaar geleden is mijn vader overleden, hij had kenbaar gemaakt graag bij zijn dochter begraven te worden. Mijn vaders vriendin (zij waren niet getrouwd en hebben geen kinderen) heeft hiervoor toestemming gevraagd aan mijn moeder. Mijn moeder stemde (mondeling) toe, en mijn vader werd begraven in het nieuwe graf bij mijn zusje.

Contact hierover met de notaris leerde dat mijn vader zijn vriendin als enig erfgenaam heeft aangewezen. Achteraf blijkt dat mijn vader altijd de eigenaar is geweest van het graf, waar overigens allebei mijn ouders voor hebben betaald. Met als gevolg dat mijn vaders vriendin nu het grafrecht bezit (en geen afstand van wil doen).

De beheerder van de begraafplaats (in Xxxxxxxx) zegt hier niets aan te kunnen veranderen. Inmiddels heb ik een bezwaarschrift aangetekend bij de Gemeente Xxxxxxxxt, ook zij kunnen het niet veranderen omdat zowel mijn vader als moeder betaald hebben voor dit graf en het grafrecht dus blijft waar het nu is.

Ik vind dat mijn moeder of ik het grafrecht zou moeten bezitten. Kunnen wij hier recht op maken, en zo ja, hoe??

Mijn ouders hebben overigens niet meer kinderen.

Hiermee hoop ik u voldoende informatie gegeven te hebben.

Ik kijk uit naar uw advies, alvast vriendelijk bedankt voor de moeite.

Met vriendelijke groet,
Anoniem

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik denk dat u, toen uw vader overleed, de kans hebt laten lopen om het grafrecht op uw naam te krijgen. Had u het toen, direct na zijn overlijden, als eerst gevraagd, dan had u het hoogstwaarschijnlijk gekregen. Wie het eerst komt, het eerst maalt, is normaal het (ongeschreven) systeem.

Overigens kon de vriendin/levensgezel van uw vader niet de enige erfgenaam zijn. U als kind kon wel beperkt worden tot uw legitieme portie, maar een kind blijft m.i. wettelijk altijd erfgenaam.

Ik denk dat er op dit moment geen mogelijkheid is om het graf in handen te krijgen. De enige mogelijkheid die ik zie is om met de levensgezel van uw vader af te spreken dat u het grafrecht krijgt nadat zij is overleden. En ik zou ook nu al bij de gemeente vragen om het graf aan u uit te geven op het moment dat het grafrecht verloopt omdat de vriendin niet of niet tijdig verlengt of om andere redenen afloopt.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE