Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Grafrecht onbepaalde tijd is vervallen


9 juni 2008

Vraag nummer: 5480  (oude nummer: 10851)

Geachte heer van der Putten,
Het volgende speelt:
moeder begraven in 2003 (vader licht eral) in graf onbepaalde tijd
Onderhoud afgekocht.
Komt in 2006 tot de ontdekking gaf vervallen aan gemeente,reden niet op tijd overgeschreven.
Voorstel gemeente ,weer aankopen voor 10 jaar plus onderhoud betalen.
Protest aangetekend,kenbaar gemaakt graf vervallen,recht kan maar 1 x worden gevestigd onderhoud afgekocht dus verlenging niet aan de orde.
Nabestaande bij de gemeente bekend,gemeente heeft niets gedaan (plicht tot herinneren stond wel in oude verordening
Gemeente gaat graf in 2015 ruimen,weg graf voor onbepaalde tijd.
Ik weet minstens 4 gevallen die wel zijn overgeschreven waarvan er waren die al 25 jaar waren verlopen.
(speelde tussen 2003 en 2006)gemeente heeft er z.g. in juini 2006 een stokje voor gestoken.
Gemeente schrijft alle nabestaande van tijdelijke graven (20jaar)probleemloos aan om te verlengen. Bij een graf voor onbepaalde tijd zwijgen zij als het graf en pikken het vervolgens in.
Ondank het tijdverloop is dit volgens mij onbestaanbaar en aanvechtbaar.
Buiten dit geval gaat het nog om honderden graven.
Het betreft begraafplaats Vredehof Ridderkerk
Mijn gevoel zegt doorgaan tot het bittere eind.
Bij voorbaat dank
XX

Antwoord:

Geachte heer,

Mij lijkt dat u met recht bezwaar aan kunt tekenen tegen deze gang van zaken.

Het is inderdaad zo, op bijna alle begraafplaatsen, dat een grafrecht tijdig moet zijn overgeschreven na het overlijden van de laatste rechthebbende. Maar in dit geval is het zo dat uw moeder in 2003 in het graf begraven is, terwijl uw vader er al ligt. Als het gaat om een graf voor onbepaalde tijd, zijn nabestaanden in de veronderstelling dat alles geregeld is. In dit geval zou het logisch zijn dat de gemeente u of een broer of zus die opdrachtgever van de begrafenis van moeder zal zijn geweest, als opvolgende rechthebbende noteert. Als ze dat niet deed, had ze het graf formeel ook niet mogen openen om moeder in het graf te begraven.

U schrijft dat u al protest heeft aangetekend, was dat schriftelijk? Is uw klacht als een bezwaarschrift behandeld? Bent u er op geattendeerd dat u een bezwaarschrift schriftelijk moet indienen?

Ik adviseer u om een formeel schriftelijk bezwaarschrift in te dienen, dan wel om (tevens) een klachtbrief aan leden van de gemeenteraad te sturen. De regeling voor het vervallen verklaren van niet overgeschreven rechten is niet bedoeld voor dit soort situaties, dat er recent in een graf begraven is. Dit lijkt op misbruik door de gemeente.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE