Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Grafrecht en rechthebbende


20 augustus 2009

Vraag nummer: 6793  (oude nummer: 13601)

Geachte Heer van der Putten,

Bij deze wend ik mij tot u met de volgende vraag:
Mijn moeder en vader zijn beiden inmiddels overleden respectievelijk in 1965 en in 1983. Mijn vader is in de jaren 70 hertrouwd. De tweede vrouw van mijn vader heeft na diens overlijden de grafrechten betaald van het graf van mijn beide ouders (een dubbel graf). Zij wil nu de grafrechten niet meer betalen. Wij willen als zes kinderen de betaling overnemen voor de duur van 10 jaar. Ik heb inmiddels van het kerkbestuur een nota ontvangen ad. €. 600,- Ik heb bewust gevraagd om de grafrechten op mijn naam te laten zetten zodat ik, als vertegenwoordiger van mijn broer en zussen, als rechthebbende kan optreden. Dit is voor ons van belang omdat wij niet willen dat als de tweede vrouw van mijn vader komt te overlijden dat zij dan begraven zou worden in hetzelfde graf als onze beide ouders.

Is het feit dat de grafrechten in de rekening ten name gesteld zijn van mij voldoende om te bepalen wie in het graf begraven zal worden?
Kan het zijn dat eerdere overeenkomsten hierover (bijvoorbeeld bij testament of anderszins) boven mijn recht als rechthebbende gaat?
Heb ik perse een schriftelijk besluit / beschikking van het kerkbestuur nodig waaruit blijkt dat het graf op mijn naam komt?
Wat moet er in een dergelijk verzoek aan het kerkbestuur in dezen staan?

Bij voorbaat dank voor het beantwoorden van mijn vragen.

XX

Antwoord:

Geachte heer,

Het lijkt mij geen probleem, nu de 2e vrouw van uw vader de grafrechten niet verlengt. U kunt ze dan overnemen.

Nee, het feit dat u de rekening voor de grafrechten krijgt en betaalt is niet voldoende om te bepalen wie in het graf begraven zal worden.

Want ja, u hebt perse een schriftelijk besluit / beschikking van het kerkbestuur nodig waaruit blijkt dat het graf op uw naam komt.

Nee, eerdere overeenkomsten hierover (bijvoorbeeld testament of anderszins) kunnen nooit boven uw recht als rechthebbende gaan. Maar het grafrecht moet dan wel duidelijk in een brief of nieuwe overeenkomst met het kerkbestuur op uw naam komen.

Er hoeft geen heel verhaal af te worden gestoken in een verzoek aan het kerkbestuur. Alleen om de grafrechten op uw naam te stellen en daar een schriftelijke bevestiging van te sturen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >