Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Grafrecht en rechthebbende

20 augustus 2009

Vraag nummer: 6793 (oude nummer: 13601)

Geachte Heer van der Putten,

Bij deze wend ik mij tot u met de volgende vraag:
Mijn moeder en vader zijn beiden inmiddels overleden respectievelijk in 1965 en in 1983. Mijn vader is in de jaren 70 hertrouwd. De tweede vrouw van mijn vader heeft na diens overlijden de grafrechten betaald van het graf van mijn beide ouders (een dubbel graf). Zij wil nu de grafrechten niet meer betalen. Wij willen als zes kinderen de betaling overnemen voor de duur van 10 jaar. Ik heb inmiddels van het kerkbestuur een nota ontvangen ad. €. 600,- Ik heb bewust gevraagd om de grafrechten op mijn naam te laten zetten zodat ik, als vertegenwoordiger van mijn broer en zussen, als rechthebbende kan optreden. Dit is voor ons van belang omdat wij niet willen dat als de tweede vrouw van mijn vader komt te overlijden dat zij dan begraven zou worden in hetzelfde graf als onze beide ouders.

Is het feit dat de grafrechten in de rekening ten name gesteld zijn van mij voldoende om te bepalen wie in het graf begraven zal worden?
Kan het zijn dat eerdere overeenkomsten hierover (bijvoorbeeld bij testament of anderszins) boven mijn recht als rechthebbende gaat?
Heb ik perse een schriftelijk besluit / beschikking van het kerkbestuur nodig waaruit blijkt dat het graf op mijn naam komt?
Wat moet er in een dergelijk verzoek aan het kerkbestuur in dezen staan?

Bij voorbaat dank voor het beantwoorden van mijn vragen.

XX

Antwoord:

Geachte heer,

Het lijkt mij geen probleem, nu de 2e vrouw van uw vader de grafrechten niet verlengt. U kunt ze dan overnemen.

Nee, het feit dat u de rekening voor de grafrechten krijgt en betaalt is niet voldoende om te bepalen wie in het graf begraven zal worden.

Want ja, u hebt perse een schriftelijk besluit / beschikking van het kerkbestuur nodig waaruit blijkt dat het graf op uw naam komt.

Nee, eerdere overeenkomsten hierover (bijvoorbeeld testament of anderszins) kunnen nooit boven uw recht als rechthebbende gaan. Maar het grafrecht moet dan wel duidelijk in een brief of nieuwe overeenkomst met het kerkbestuur op uw naam komen.

Er hoeft geen heel verhaal af te worden gestoken in een verzoek aan het kerkbestuur. Alleen om de grafrechten op uw naam te stellen en daar een schriftelijke bevestiging van te sturen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder