Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Grafrecht eigen graf niet betaald, wat nu?


24 maart 2009

Vraag nummer: 6331  (oude nummer: 12620)

vraag namens |Kerkhofcommissie Par. H. Xxxxxxxxxxxx te
Yyyyyyyyyyy.

In december 2007 is een persoon begraven, maar tot op heden is er niets voor betaald!
Via de uitvaartonderneming (Yarden) krijgen wij geen vergoeding, omdat deze onenigheid heeft met de verzekerde. Onze vordering is uit handen gegeven aan een gerechtsdeurwaarder om deze bij de rechthebbende te innen. De rechthebbende is echter uitgeweken naar het buitenland en onze vordering wordt dus niet voldaan!
Wij overwegen nu het graf (2 diep, waarin één persoon dus begraven)
opnieuw uit te geven aan iemand die volstaat met een eigen graf voor één persoon. Op het graf staat geen monument, slechts een foto!
Wat kunnen wij in zo'n geval doen???
Bij voorbaat dank voor uw antwoord!

Antwoord:

Geachte heer,

Dit is een heel vervelende situatie. Maar dat hoef ik u niet uit te leggen.

Mijn eerste vraag is of u een grafakte voor het graf uit hebt gegeven. Zo ja, dan rusten er grafrechten op het graf en dan moet u er van af blijven. U mag er niet iemand anders in begraven. Het recht moet worden gerespecteerd voor de termijn dat het graf is uitgegeven, waarschijnlijk 20 jaar. Vervelend, maar ik neem aan dat niet zelf (ook) juridisch onjuist wilt handelen, alleen omdat een ander het niet doet.

Als u nog geen grafakte hebt uitgegeven, dan kunt u het graf beschouwen en behandelen als een algemeen graf, dat na 10 jaar geruimd kan worden. Maar ook dan zou ik er niemand anders in begraven. Er kunnen nog allerlei toestanden rond dit graf ontstaan (de rechthebbende kan alsnog opduiken, het graf betalen en opeisen) en daar moet u geen onschuldige derde mee opzadelen.

Ik weet niet zeker of Yarden niet ook aanspreekbaar is voor de kosten. Zij staat er natuurlijk eigenlijk ook buiten, maar een beetje een slimme begraafplaatshouder gebruikt een opdrachtformulier dat ook de uitvaartondernemer aansprakelijk maakt voor de kosten van het begraven en van het graf. De ondernemer heeft namelijk contact met de opdrachtgever en kan (beter) inschatten of die financieel draagkrachtig is en aan zijn verplichtingen zal (kunnen) voldoen dan de begraafplaatshouder, voor wie de opdrachtgever vaak alleen een naam op papier is.
Gemeenten hebben het gewoonlijk zo geregeld in hun heffingsverordening, dat beide partijen aansprakelijk zijn.
Misschien een tip voor u voor de toekomst.

Iets anders is, is dat u ook in een reglement kunt opnemen dat de grafrechten vervallen als de kosten niet betaald worden. Ik heb al jaren geleden al eens een voorbeeld voor een dergelijk artikel op deze site gepubliceerd, in de subrubriek Begraven > Verordening / reglement. In het geval van een wanbetaling, kunt u dan de rechten vervallen verklaren. Er kan dan ook niet meer in het graf bijbegraven worden, er mag een steen worden gezet en het graf kan na 10 jaar worden geruimd.

Als dit graf voor 20 jaar is uitgegeven, dan kunt u juridisch gezien ook geen bijzetting in dit graf weigeren, want men heeft rechten, ook al wordt er niet voor betaald... Wat dat betreft zitten veel reglementen voor een begraafplaats niet erg zakelijk in elkaar.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaar



Nee, ga verder >