Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Grafonderhoud Westgaarde


22 september 2002

Vraag nummer: 1103  (oude nummer: 1438)

Mijnheer,

Graag wilde ik advies van U, een vriendin van mij heeft een graf op Westgaarde, waar haar zoon is begraven. Elk jaar moet zij Grafonderhoud betalen en dat is een behoorlijk bedrag.
Dit jaar kreeg ze een dubbele rekening van vorig jaar en dit jaar.
De bedragen zijn 104,= Euro en 109,= Euro en ze moest dat binnen 14 dagen betalen. Ik heb toen naar Westgaarde gebeld en heb daar een brief naar toe gestuurd met het verzoek of het tweede bedrag in termijnen betaald kan worden en dat zou het eerste bedrag in een keer betaald worden. Maar met de vraag van als er niet betaald zou worden kreeg ik te horen dat de hoofdsteen bij het graf in beslag geworden zou worden!
Kan dat of anders gezegd mag dat zo maar??
Er werd gezegd dat Mevrouw een contract ondertekend had, en dat ze maar beter had moeten kijken wat ze tekende, alsof je hoofd daar naar staat als je zoon pas overleden is.
Over grafonderhoud maar te zwijgen, want de hoofdsteen is gewoon groen uitgeslagen en dat is bij meerdere graven zo.
Dus mijn vriendin moet bijna 110,= Euro per jaar betalen, dat stijgt elk jaar en ze krijgt er niets voor terug. Westgaarde beweert dat er wel wat aan het onderhoud gedaan wordt.
Kunt U mij adviseren of het zomaar kan dat de hoofdsteen weggehaald wordt en advies geven i.v.m. het grafonderhoud?

Bij Voorbaat mijn Dank,

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ja, dat kan.
Ik heb van Westgaarde de tarieven van 2 jaar geleden in mijn archief en zie daar dat men 2 soorten onderhoud betaalt: een voor het onderhoud van de grafbedekking en een als algemene bijdrage in het onderhoud van het terrein. De kosten zijn afhankelijk van het soort graf dat men heeft: men heeft wat kleinere en wat grotere graven en de kosten zijn navenant hoger.
De onderhoudskosten op Westgaarde zijn ietsje hoger dan het landelijk gemiddelde van kosten, maar niet erg veel hoger.
En ja, een eigen graf is nu eenmaal duur.
En ik moet nuchter constateren dat Westgaarde gelijk heeft, als ze stelt dat uw vriendin een contract heeft getekend. U zegt dan "Daar staat je hoofd niet naar, als je kind overleden is". Maar met dat probleem heeft iedereen te maken die met een overlijden wordt geconfronteerd. Daarom is het ook zo goed en belangrijk dat mensen over dit soort dingen nadenken en zich oriënteren vóórdat zich een overlijden voordoet. En daarom organiseren begraafplaatsen (en crematoria) open dagen en geven ze folders uit en vertellen ze wat kosten zijn etc.
En ja, als er niet betaald wordt mag de begraafplaats de grafbedekking tijdelijk verwijderen, als dit in haar reglement is opgenomen als voorwaarde (niet, als het niet is opgenomen).
Kortom, ik vrees dat er weinig aan te doen is. Maar ik denk dat als uw vriendin kan aangeven wanneer ze het tweede bedrag wel kan betalen, dat de begraafplaats dan wel wat clementie kan en zal betonen.

mr W.G.H.M. van der Putten

22 september 2002

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE