Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Grafkelder in kerk?


5 oktober 2003

Vraag nummer: 2529  (oude nummer: 3155)

Is het ook mogelijk om een grafkelder in een kerk of kapel te bouwen?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Het hangt er van af wat u onder ‘grafkelder’ verstaat. Onder een zerk in een vloer van een kerk of kapel die voor de eredienst wordt gebruikt, mag sinds zo’n 175 jaar niet meer begraven worden.

Er mag wel begraven worden in een kerk(je) of kapel die voor niets anders dan als ‘begraafplaats’ – in de zin van ‘plaats om te begraven’ – gebruikt wordt.

Een gedeelte van een kerk of kapel mag ook als grafkelder gebruikt worden, als deze kelder (of crypte of zijbeuk) alleen van buitenaf toegankelijk is en niet vanuit de kerk of kapel zelf. Een grafkelder zoals de familie Van Oranje-Nassau in Delft heeft, die vanuit de kerk toegankelijk is als men de zware zerk weghaalt, is dus niet (meer) toegestaan. Maar de regels van de Wet op de lijkbezorging gelden niet voor de leden van het Koninklijk Huis, daarom is deze situatie in Delft toegestaan.

Zie vraag 1529 'Recht begraven in eigen kapel', sub-rubriek Aanleggen begraafplaats.
En vraag 1723 'Keldergraven vast aan gebouw'.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE