Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Grafkelder herinrichten


4 april 2006

Vraag nummer: 4358  (oude nummer: 7802)

Ik ben uitgenodigd om eens mee te denken voor de herinrichting van een grafkelder. De kelder is al vanaf de 19e eeuw in gebruik en er is momenteel ruimte gebrek aan het ontstaan. Ik ga nu met de rechthebbende inventariseren welke kisten in slechte staat zijn daarna willen we overgaan tot het overkisten van de stoffelijke resten in kleindere kisten. Kunt U mij nog advies geven waar ik evt rekening mee moet houden. Moet ik toestemming vragen aan de beheerder van de begraafplaats en moet ik net zoals bij opgravingen een vergunning aanvragen bij de desbetreffende gemeente?
Ik ga er vanuit dat ook hier de grafrust termijn van minimaal 10 jaar telt voor je een kist mag openen.
Mag een kist die korter dan 10 jaar in de kelder staat bijvoorbeeld wel van plaats verandert worden?
Mogen kisten op elkaar gezet worden?
Ik zie gaarne uw antwoord tegemoet.

Vriendelijke groeten Rene

Antwoord:

Geachte heer,

Als er t.z.t. meer personen / kisten in het graf moeten, komt eerst de vraag om de hoek kijken of dat wel mag. Is de kelder voor een beperkt aantal personen uitgegeven en bestond het recht van schudden? Deze 2 vragen spelen altijd bij het maken van ruimte in een graf.
De kans is groot dat er geen beperking van het aantal kisten is, als het een groot 19e eeuws familiekeldergraf betreft. En dat het recht op schudden moet worden aangenomen.
Hier ga ik dus maar even van uit, alhoewel natuurlijk altijd moet worden bekeken of er oude papieren zijn. Als er geen papieren zijn, ook bij de begraafplaatshouder niet, dan mag je bij dit type familiegraf het recht op schudden aannemen.

Het herkisten van stoffelijke resten in kleine kistjes in een kelder komt helemaal overeen met het begrip 'schudden van het graf' bij zandgraven. Men maakt weer ruimte voor nieuwe kisten, dat is de kern.
Dat schudden mag alleen met toestemming van de beheerder van de begraafplaats, die dit ook in het register moet aantekenen.
Er is geen vergunning van de burgemeester nodig. Het gaat immers niet om een opgraving: de stoffelijke resten gaan niet naar een ander graf over. Dat ze voor de werkzaamheden soms even tijdelijk uit het graf gaan, is daaraan ondergeschikt.
Ook hier geldt de grafrusttermijn van 10 jaar: het herkisten mag alleen na afloop van die termijn.
Een kist die korter dan 10 jaar in het graf staat mag verplaatst worden, maar wel alleen met medeweten van de beheerder van de begraafplaats. Er moet in het register van de begraafplaats precies staan wie waar in het graf staat. Dat moet (blijven) kloppen. Veranderingen moet de beheerder dan opnemen in het register.
Kisten mogen inderdaad op elkaar worden gezet. Maar men moet beseffen dat het bij vergaan van de kisten de stoffelijke resten vermengd kunnen worden. Dat is op zich niet erg, als nooit meer de behoefte aan opgraving en herbegraving elders ontstaat. Want dan zijn de resten wellicht niet meer goed te (onder)scheiden.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE