Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Grafakte en vermogen ABW


17 november 2003

Vraag nummer: 2646  (oude nummer: 3397)

Wordt een grafakte (grafakte betreffende aankoop eigen graf) en de waarde ervan, ook door de Bijstandswet beschouwd als vermogen?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Ik ken de regels van de Bijstandswet niet, maar normaal in het maatschappelijk verkeer wordt een graf niet als een bezit van enige waarde beschouwd. Fiscaal in ieder geval niet, zoals ook al door de rechter is uitgemaakt.

Dat wil niet zeggen dat een graf geen waarde kan hebben. Enige tijd geleden bijvoorbeeld heb ik als neutrale deskundige op 'bevel' van een rechtbank de waarde bepaald van een (leeg) graf dat tot de boedel van een echtscheiding behoorde. Het graf werd aan de vrouw toebedeeld, maar de waarde moest in de boedel worden ingebracht en werd daar weer door 2 gedeeld.

Ik verwacht echter niet dat volgens de regels van de Algemene bijstandswet een graf tot vermogen behoort.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE