Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Grafakte en vermogen 2


17 november 2003

Vraag nummer: 2647  (oude nummer: 3398)

Een graf wordt waarschijnlijk niet tot het vermogen gerekend. Maar het geld dat bij St Grafzorg in deposito staat voor een toekomstig graf overeenkomstig een grafakte dan?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Geld in deposito voor een graf bij de Stichting Grafzorg (www.grafzorg.nl) behoort ook niet tot het vermogen. Men heeft dan namelijk geen aanspraak meer op het bedrag maar alleen op de levering van een graf. Mede omdat het bedrag niet meer tot het vermogen behoort en men dus jaarlijks de 1,2% vermogensrendementsheffing bespaart, is zo'n deposito fiscaal aantrekkelijk. Nog afgezien van het feit dat het deposito fiscaal aftrekbaar is, als het om een eigen graf voor iemand zelf gaat.

Zoiets speelt ook als men bij Grafzorg een bestaand graf in beheer geeft en daarvoor een deposito stort. Dat geld behoort ook niet meer tot het eigen vermogen. Dat betekent niet alleen een besparing van vermogensrendementsheffing, maar ook dat er geen risico is wanneer iemand onverhoopt failliet gaat of overlijdt. Het valt niet in de boedel of in de nalatenschap, althans als het een graf voor betrokkene zelf is. Geen schuldeisers, geen successierechten en geen over elkaar buitelende erven, dus.

Alleen bij scheiding en een leeg graf kan een waarde worden bepaald, omdat meestal beide echtelieden aanspraken hebben. En ook bij failissement of overlijden kán er soms een waarde aan worden toegekend, mits het graf leeg is en niet voor betrokkene zelf bestemd was, maar dat is alleen het geval als het graf vrij kan worden overgedragen aan willekeurige derden. Dat staan de meeste begraafplaatsen niet toe, zodat het dan niet overdraagbaar is. Graven bij of van Grafzorg zijn overigens standaard ook niet overdraagbaar. Dat is fiscaal gunstig.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >