Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Grafakte en vermogen 2

17 november 2003

Vraag nummer: 2647 (oude nummer: 3398)

Een graf wordt waarschijnlijk niet tot het vermogen gerekend. Maar het geld dat bij St Grafzorg in deposito staat voor een toekomstig graf overeenkomstig een grafakte dan?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Geld in deposito voor een graf bij de Stichting Grafzorg (www.grafzorg.nl) behoort ook niet tot het vermogen. Men heeft dan namelijk geen aanspraak meer op het bedrag maar alleen op de levering van een graf. Mede omdat het bedrag niet meer tot het vermogen behoort en men dus jaarlijks de 1,2% vermogensrendementsheffing bespaart, is zo'n deposito fiscaal aantrekkelijk. Nog afgezien van het feit dat het deposito fiscaal aftrekbaar is, als het om een eigen graf voor iemand zelf gaat.

Zoiets speelt ook als men bij Grafzorg een bestaand graf in beheer geeft en daarvoor een deposito stort. Dat geld behoort ook niet meer tot het eigen vermogen. Dat betekent niet alleen een besparing van vermogensrendementsheffing, maar ook dat er geen risico is wanneer iemand onverhoopt failliet gaat of overlijdt. Het valt niet in de boedel of in de nalatenschap, althans als het een graf voor betrokkene zelf is. Geen schuldeisers, geen successierechten en geen over elkaar buitelende erven, dus.

Alleen bij scheiding en een leeg graf kan een waarde worden bepaald, omdat meestal beide echtelieden aanspraken hebben. En ook bij failissement of overlijden kán er soms een waarde aan worden toegekend, mits het graf leeg is en niet voor betrokkene zelf bestemd was, maar dat is alleen het geval als het graf vrij kan worden overgedragen aan willekeurige derden. Dat staan de meeste begraafplaatsen niet toe, zodat het dan niet overdraagbaar is. Graven bij of van Grafzorg zijn overigens standaard ook niet overdraagbaar. Dat is fiscaal gunstig.

mr W.G.H.M. van der Putten

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder