Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Grafakte en eigendom graf


21 oktober 2010

Vraag nummer: 7698  (oude nummer: 16096)

Als erfgenaam heb ik alle begrafeniskosten incl. grafrechten tot 2026 voldaan van mijn vader. Mijn moeder is al eerder overleden en zij ligt bij hem begraven. Zijn tweede vrouw (die geen erfgename is; zij zijn buiten gemeenschap van goederen getrouwd) wenst t.z.t. hier ook te worden bijgezet. Wie krijgt de grafakte en het grafrecht en wie kan beslissen over het al dan niet bijzetten van een derde persoon? Wat mag ik wel en niet als erfgename?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het betalen van de begrafeniskosten zegt niets over de vraag wie het grafrecht moet krijgen en kan beslissen over het bijzetten van een derde persoon in het graf. Soms betaalt een notaris of een andere executeur-testamentair de kosten en u begrijpt dat die geen persoonlijke belangstelling heeft voor het graf of de grafrechten.

Het zijn van erfgenaam zegt ook niets over het wel of niet kunnen krijgen van grafrechten. Bedenkt u maar eens dat er vaak meerdere erfgenamen zijn, in een grote familie soms wel tientallen. Die kunnen natuurlijk niet allemaal aanspraak maken op het graf. Het grafrecht kan altijd slechts op naam van 1 persoon staan.

De nabestaande die als eerste bij de begraafplaats om de rechten vraagt, is in de regel degene die ze krijgt.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE