Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Graf zonder lichaam

9 februari 2005

Vraag nummer: 3673 (oude nummer: 5583)

Is het toegestaan een graf te kopen/huren, het in te richten, maar de asurn niet te begraven maar thuis te laten, totdat een van de ouders overlijdt en dan samen met de urn van hun kind in het graf wordt bijgezet.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Wettelijk is het zeker mogelijk. Maar niet elke begraafplaats geeft een (urnen)graf uit zonder dat er direct een urn wordt begraven. Ik denk echter dat het overgrote merendeel van de begraafplaatsen er geen enkele moeite mee heeft.

Veel begraafplaatsen maken dit ook mogelijk door expliciet graven in de vorm van herdenkingsplekken aan te bieden. Dat vind ik een wat omslachtige manier van grafuitgifte, want dat roept later vragen op of je er later toch niet gewoon mag begraven. Geef het geen aparte naam of status, maar maak er simpelweg een gewoon graf van, waar nog niet direct wordt begraven. Dan ben je als begraafplaats klaar. Of er dan pas later wordt begraven of wellicht nooit, maakt dan geen verschil.

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder