Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Graf van eeuwig naar bepaalde tijd


21 januari 2003

Vraag nummer: 1943  (oude nummer: 2323)

Tue, 21 Jan 2003 13:23

Geachte heer Van der Putten,

Indien er een graf bestaat wat vroeger voor onbepaalde tijd of eeuwigdurend is aangekocht, het graf is inmiddels vol, maar familie wenst hier ook in begraven te worden (na schudden), kan het dan wel weer voor bepaalde tijd worden uitgegeven?

H

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Er bestaat geen recht op het schudden van een graf, tenzij dit recht aan de rechthebbenden op het graf is toegekend in de beheersverordening. De gemeentelijke beheersverordening uit 1995 kent dit recht niet.
Ik heb ook even in de legesverordening gekeken en gezien dat onder 5.3 kosten worden geheven voor het ruimen van een graf op verzoek van de rechthebbende. De vraag is nu, of met 5.3 in feite het schudden van een graf is bedoeld. Ik denk het wel, want anders heeft die ruiming nauwelijks of geen zin.
Ik constateer dat de beheersverordening en de legesverordening op dit punt niet goed bij elkaar aansluiten.

Als bij 5.3 het schudden van een graf is bedoeld, kunt u niet feitelijk de nadere voorwaarde stellen dat het grafrecht vervalt en dat het graf vervolgens voor bepaalde tijd wordt uitgegeven. Het oude grafrecht loopt dan gewoon door.

Als u wilt dat het oude grafrecht niet gewoon door loopt, moet u sleutelen aan de beheersverordening en de legesverordening en een regeling maken dat schudden mogelijk is, mits een grafrecht voor onbepaalde tijd wordt omgezet in een recht voor bepaalde tijd.

Maar ik zou in uw geval 5.3 van de legesverordening zo uitleggen, dat het echt gaat om ruimen en niet om 'schudden', waardoor er geen ruimte ontstaat voor nieuwe begravingen. Het schudden is anders een veel te makkelijke en goedkope manier om een graf te verwerven, als je de kosten van het schudden (156,- in 2002, waarbij je ook nog eens een 'eeuwig' graf krijgt) afzet tegen de kosten van een nieuw graf (676,- voor 20 jaar). Dat kan de bedoeling niet zijn.

De beste en eenvoudigste oplossing zou zijn om 5.3 van de legesverordening gewoon te schrappen. Dan sterven de 'eeuwige graven' op den duur langzaam uit, omdat vaak niet meer wordt voldaan aan artikel 11, lid 2, van de beheersverordening en verre nabestaanden t.z.t. geen kosten willen maken aan het opknappen van grafmonumenten bij verval (artikel 23 van de verordening en artikel 28, lid 4 en volgende, Wet op de lijkbezorging). Dan vervalt het grafrecht.

mr W.G.H.M. van der Putten

21 januari 2003

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE