Graf opschuiven


25 december 2008

Vraag nummer: 6023  (oude nummer: 12041)

Onlangs is de terreinbeheerder mij benadert met een verzoek om de begraafplaats van mijn ouders op te schuiven zodat er een andere famielie op de plaats komt te liggen op mijn ouders plaats: dit willen wij liever niet, de grafrechten zijn betaald tot 31 - 12 - 2021, kunt u mij hierop antwoordt geven? mvr.gr XX

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

U hebt uiteraard recht om het graf van uw ouders op de plaats te houden, waar het zich nu bevindt. De rechten zijn vastgelegd tot 31-12-2021. Maar ook na deze datum hebt u recht op verlenging van het graf op precies dezelfde plaats.

Het graf kan alleen worden verplaatst met uw toestemming en anders niet.
Verplaatsing kan alleen met vergunning van de burgemeester, omdat de stoffelijke resten moeten worden opgegraven en elders herbegraven.
Zie voor informatie over de vergunning vragen in de subrubriek Begraven > Opgraven en herbegraven.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn