Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Graf onbepaalde tijd (zou in 1950 zijn omgezet naar bepaalde tijd; rechtsgeldig of niet?)


12 augustus 2005

Vraag nummer: 3948  (oude nummer: 6333)

Beste Willem vd Putten,

Ik heb een vraag over een graf voor onbepaalde tijd. Mijn schoonfamilie heeft een graf op de RK-Begraafplaats te Amersfoort. Dit grafrecht is uitgegeven in 1931 voor onbepaalde tijd. Onlangs stond er op het publicatiebord dat dit graf binnenkort geruimd gaat worden. In een mail zegt de adm. van de RK Begraafplaatsen Amersfoort dat het bestuur eind jaren 1950 een besluit heeft genomen, waarbij alle graven, die voor onbepaalde tijd waren uitgeven, te stellen op 75 jaar. Dit zou betekenen dat, indien het graf niet zou worden verlengt, het graf geruimd gaat worden. Mijn vraag aan u: is deze omzetting van grafrechten van onbepaalde tijd naar bepaalde tijd bij een besluit van het bestuur zomaar mogelijk. In eerdere vragen in uw rubriek (bijv. vraag 3087) schijnt dit juridisch niet mogelijk te zijn.
Alvast bedakt voor uw reactie

Groeten
Wim Hengeveld

Antwoord:

Beste Wim,

Natuurlijk is een dergelijke vermeende eenzijdige aanpassing van bestaande grafrechten in 1950 volstrekt ongeldig. Je kunt een contract - dat is/was het hier bij een kerkelijke begraafplaats - alleen wijzigen als beide partijen er vrijwillig hun handtekening onder zetten. Zo simpel is het.

Ik zie dan ook geen reden om de grafrechten te verlengen; ze zijn volgens mij nog steeds voor onbepaalde tijd, als er geen document is waaruit blijkt dat de rechthebbende ooit afstand heeft gedaan van rechten.

De familie kan het bestuur van de begraafplaats hier op wijzen. Mocht het bestuur het bestaan van een doorlopend rceht voor onbepaald tijd afwijzen, dan geef ik in overweging om een klacht in te dienen bij de Ombudsman Uitvaartwezen, waar bij mijn weten deze begraafplaats via de LOB bij is aangesloten. De Ombudsman heeft sinds begin dit jaar de reputatie om zeer welwillend en goedgeefs te zijn in de richting van rechthebbenden.

Voor de zekerheid zou ik als familie aan het kerkbestuur een aangetekende brief schrijven, waarin ik bevestiging van het bestaande recht voor onbepaalde tijd verlang en in ieder geval verzoek - en voor zoveel nodig sommeer - om het graf niet te ruimen en verzoek een onverhoopte feitelijke ruiming minstens een maand schriftelijk mede te delen, opdat over de ruiming een kort geding aanhangig kan worden gemaakt.

Met vriendelijke groeten,

Willem van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE