Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Graf onbepaalde tijd opnieuw huren?


29 maart 2010

Vraag nummer: 7477  (oude nummer: 15591)

Geachte Mr. W.G.H.M. van der Putten,

Het volgende doet zich voor: nabestaanden hebben het uitsluitend recht op een graf voor onbepaalde tijd, uitgegeven in 1954. Daarin zijn 2 personen begraven. De laatste meer dan 10 jaar geleden. Nabestaanden willen de stoffelijke resten laten opgraven en onder in het graf laten bijzetten. Daarna volgt de bijzetting van een overleden familielid. De beheerder rekent voor de opgraving en herbegraving van de stoffelijke resten een x-bedrag. Ook rekent zij kosten voor de begraving van het overleden familielid. Voor zover is alles te begrijpen. Daarnaast wil de beheerder een bedrag in rekening brengen voor de huur van het graf van 30 jaar en een jaarlijks bedrag 30 jaar lang voor het onderhoud.
Zij beroept zich op de veranderde situatie? Is dit niet enigszins vreemd? Het graf is immers uitgegeven voor onbepaalde tijd?
Het gaat om de gemeente S.

Antwoord:

Geachte heer,

Ja, dit is vreemd. Het schudden van het graf (het dieper begraven van stoffelijke resten) verandert helemaal niets aan het grafrecht. Een beroep op een 'veranderde' situatie is juridisch dan ook onterecht. Volslagen onjuist.

Artikel 22, lid 2, van de beheersverordening voor de algemene begraafplaats van S luidt: Het bestuursorgaan kan de rechthebbende op een eigen graf, eigen urnengraf of eigen kindergraf toestemming verlenen om de overblijfselen van de overledenen die zich bevinden in het graf waarop het uitsluitend recht betrekking heeft, bijeen te brengen om deze terug te plaatsen in dezelfde grafruimte, dan wel opnieuw te doen begraven in een ander graf.
Dit betekent dat er een recht op het schudden van het graf bestaat. Dat je een aanvraag moet doen houdt niets anders in dan dat de gemeente moet kijken of wel aan enkele formele vereisten wordt voldaan, zoals dat het verzoek van de rechthebbende komt en dat de termijn van grafrust van 10 jaar is gerespecteerd. Als dat in orde is, zijn er geen weigeringsgronden.
In dit geval wordt - terecht - het schudden dan ook niet geweigerd.

Gewoon geen nieuwe grafakte accepteren en geen nieuwe huur en onderhoud voor 30 jaar betalen, zou mijn advies zijn. Tegen elk schriftelijk besluit van de gemeente moet tijdig bezwaar worden gemaakt.
Als de gemeente een nota stuurt, moet u tijdig bezwaar maken (binnen 6 weken). Het gaat formeel om een belasting en de aanslag wordt onherroepelijk als men niet tijdig reageert en bezwaar maakt, ook al is de aanslag/nota volstrekt onterecht.
Laat de kwestie desnoods maar voor de rechter komen. Een rechter zal de vordering afwijzen, als u verwijst naar mijn boek 'Begraving' (uitg. SDU) en naar dit antwoord en vergelijkbare vragen in deze adviesrubriek.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE