Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Graf onbepaalde tijd = 99 jaar?


5 december 2014

Vraag nummer: 40841

Beste heer Van der Putten,

Mijn moeder is onlangs overleden en gecremeerd. Als ik haar as ontvang wil ik deze samen met de as van mijn eerder overleden en gecremeerde vader een waardige, laatste rustplaats geven. Een belangrijk punt bij de keuze voor een geschikte rustplaats is dat deze 'tastbaar' en -voor zover mogelijk- 'voor altijd' is, bijvoorbeeld in de vorm van een blijvende gedenksteen.

Mijn idee is om beide asbussen bij te zetten in het graf van familie dan wel de as over dit graf te verstrooien. Hierbij heb ik een graf op het oog. Dit graf is een graf voor onbepaalde tijd en gelegen op de begraafplaats Moscowa (Arnhem). Van de beheerder begrijp ik dat 'onbepaald' in dit geval gelezen moet worden als 'voor 99 jaar'. Het graf (van mijn betovergrootouders) is uitgegeven in 1934. De rechten zouden dan in 2033 vervallen.
Is het bij u bekend, dat Moscowa het begrip 'onbepaald' als zodanig hanteert?

Ik zie uw reactie graag tegemoet!

Antwoord:

Geachte heer,

Zo af en toe duikt wel eens ergens het verhaal op dat graven voor onbepaalde tijd graven voor 99 jaar zouden zijn. Hier kan ik kort over zijn: dat is volstrekte onzin. Als een graf voor 99 (waarom geen 100?) jaar zou zijn uitgegeven, had men dat meteen in de grafakte kunnen zetten.

Het is voor mij onbegrijpelijk hoe de beheerder van een begraafplaats kan stellen dat een graf voor onbepaalde tijd neerkomt op een graf voor een termijn van 99 jaar. Zulke uitlatingen zijn onlogisch en worden ook door geen enkele wettekst, verordening of reglement of jurisprudentie ondersteund.

Wanneer men bij Moscowa geen concrete tekst in de oude beheersverordening die geldig was in 1934 of in de akte van uitgifte kan aanwijzen waar dat staat of uit voortvloeit, kan het grafrecht in 2033 niet vervallen of vervallen worden verklaard.
Mocht het toch gebeuren dat de exploitant de grafrechten vervallen verklaart, dan kunt u een klacht indienen bij de Ombudsman Uitvaartwezen (omdat de exploitant van de begraafplaats tegenwoordig niet meer de gemeente is maar een private partij; bij een gemeente zou een formeel bezwaarschrift kunnen worden ingediend) of kunt u een rechtszaak beginnen. Succes verzekerd.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de nieuwe site Uitvaartmarkt.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).


TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE