Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Graf levenslang uitgegeven?


31 oktober 2008

Vraag nummer: 5815  (oude nummer: 11579)

Geachte heer Van der Putten

Op onze begraafplaats is in 1970 een graf uitgegeven. Volgens het kaartsysteem voor 20 jaar. De rechten zijn in 1990 en 2000 telkens met 10 jaar verlengd. Onlangs is in dit graf bijbegraven.
De familie komt nu met een rekening van de uitvaartondernemer uit 1970 aanzetten, waar in staat dat het graf 'levenslang' is uitgegeven.
Wij kennen die term niet. We willen de familie niet tekort doen, maar volgens onze administratie zijn graven altijd voor 10 of 20 jaar uitgegeven en niet langer. Kan er nog een verklaring voor zijn?

Vriendelijke groet,
XX (RK begraafplaats)

Antwoord:

Geachte heer,

Ja, ik heb er wel een verklaring voor, namelijk dat de uitvaartondernemer zich zal hebben vergist. Ik heb wel vaker rekeningen van uitvaartondernemers gezien, waarin allerlei omschrijvingen ter zake van kosten rond een graf opgenomen stonden, die fout waren. Men noemt 'grafrechten' wat de kosten van begraven waren of 'begraafrechten' als het om de kosten van uitgifte ging. En ook vergissingen over enkel of dubbel graf, etc.

Een 'levenslang' uitgegeven graf klinkt wat cynisch, als iemand er dood in ligt. Ik kan me praktisch ook niet voorstellen dat een graf zal zijn uitgegeven voor de onbekende termijn dat een weduwe of weduwnaar nog in leven zal blijven.
Misschien bedoelde men wel aan te geven dat men het graf zeker zou mogen verlengen zolang de langstlevende echtgenoot nog zou leven. Want vroeger, voor 1991, was er geen wettelijk recht op verlenging. Er waren vele begraafplaatsen waar men het aantal verlengingen had beperkt tot bijvoorbeeld 3 x 10 jaar. Stel dat de langstlevende nog vrij jong was, dan zou dat op termijn een probleem hebben kunnen geven.

Een opmerking op een nota van een uitvaartondernemer schept in ieder geval geen rechten of verplichtingen. Alleen als op een brief, akte of kwitantie van de begraafplaats zelf bepaalde opmerkingen over de termijn staan, kan dat rechten scheppen. Documenten van derden hebben geen enkele rechtskracht.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE