Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Gemeente weigert begraving urn in koopgraf


29 oktober 2002

Vraag nummer: 1397  (oude nummer: 1749)

Tue, 29 Oct 2002 09:07

Ik heb 2 september 2002 een crematie verzorgd voor een familie. 30 jaar geleden is er een zoon van deze familie op 18 jarige leeftijd verongelukt.
Deze familie heeft toen een graf gekocht voor hun zoon en twee graven aangekocht (gereserveerd) voor de ouders van deze zoon. De crematie was nu in sept. voor de moeder van deze zoon. Nu wil de echtgenoot de urn in het gereserveerde graf begraven wat voor de moeder indertijd bestemd was. Nu zegt de gemeente dit mag niet, alleen in het graf van de zoon. Maar de familie wil dit graf met rust laten. Ik heb de gemeenteverordening opgevraagd en daar staat in:
- het begraven van urnen is mogelijk in een graf waarin al een lijk, is begraven.
- in een eigen graf waarin nog niet eerder is begraven, indien er geen urnenveld is aangewezen.
Er is wel een colombarium op de begraafplaats maar daar wil de familie de urn niet in plaatsen omdat ze indertijd dit graf gekocht hebben. En toen hun zoon is begraven was er nog geen columbarium op de begraafplaats. (30 jaar geleden) De gemeenteverordening is gedateerd op 9 maart 1992. Dus dat is toch veel later nadat dit graf is aangekocht!!!!! Dan is er toch recht om dit aangekochte graf te begraven????

Antwoord:

Geachte heer,

Om een 100% sluitend antwoord te kunnen geven moet ik eigenlijk de oude beheersverordening van 30 jaar geleden van die gemeente zien, en de huidige verordening.
Maar voor 99% ben ik het op basis van wat u schrijft al eens met de stelling dat het mogelijk moet zijn om in het lang geleden aangekochte graf een asbus te plaatsen.

Er zijn de volgende redenen voor:
1. In principe geldt voor een graf met een uitsluitend recht (wat het hoogstwaarschijnlijk is) dat de begunstigende voorwaarden van het moment van uitgifte blijven gelden. Dat geldt niet voor alle aspecten, maar wel voor zoiets elementairs als het kunnen bijzetten van een asbus. Zie een aantal andere vragen en antwoorden op deze site over oude grafrechten.
2. Het graf was feitelijk altijd al voor mevrouw bestemd.
3. De redelijkheid en billijkheid.
4. De strekking van de bepaling in de beheersverordening van 1992 zal zijn geweest, dat als men een urnenveld (of een columbarium) zou aanleggen (of bouwen) men dan ook graag wilde dat die voorziening gebruikt zou worden. En wellicht voorzag men op den duur ruimtegebrek op de begraafplaats en wilde men geen grafruimte met meer vierkante meters uitgeven aan situaties waarin met minder ruimte kan worden volstaan. Een gewoon graf kost immers meer ruimte dan een urnengraf of (een gedeelte van) een urnenmuur. Maar dat levert in dit geval geen voordeel op, als er al een graf is en die ruimte anders toch onbenut zou blijven.

Ik adviseer de familie om een schriftelijk verzoek bij de gemeente in te dienen om de asbus in het voor moeder bestemde graf bij te zetten. Indien het verzoek wordt afgewezen, dient binnen 6 weken (let op de termijn, die 6 weken zijn een wettelijk harde termijn) een bezwaarschrift bij de gemeente te worden ingediend. Waarschijnlijk wordt de zaak dan om advies voorgelegd aan een onafhankelijke commissie voor bezwaarschriften. De kans is groot dat deze commissie mijn bovenstaande redeneringen volgt, als u een print van uw vraag aan de commissie overlegt. U kunt natuurlijk ook meteen de print tegelijk met het eerste verzoek van de familie meesturen.

Ik kan me nauwelijks voorstellen dat men in alle redelijkheid geen toestemming geeft de urn in het gewenste graf te plaatsen.

mr W.G.H.M. van der Putten

29 oktober 2002

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE