Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Gelijktrekken termijnen graven echtpaar


8 september 2011

Vraag nummer: 25942

Wij hebben binnen onze gemeente een begraafplaats waar alleen naast elkaar begraven wordt ivm de hoogte van het grondwater. Men koopt het grafrecht voor één ouder. Als de andere ouder overlijdt, koopt met het grafrecht van het graf ernaast en laat een nieuwe steen plaatsen over twee graven. Hierdoor lopen de grafrechten van beide graven niet gelijk. Hoe kunnen wij in onze verordening regelen dat we de termijnen gelijktrekken op het moment dat de twee echtgenoot begraven wordt? Ze kunnen natuurlijk direct bij het overlijden van de ene partner ook het graf ernaast kopen, maar dat zal ivm de kosten voor de burgers geen bevredigende oplossing zijn. Bovendien hebben de "oude gevallen" hier niets aan.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het is wel logisch en terecht dat men bij het overlijden van iemand meteen ook het naastliggende graf koopt. Op de meeste begraafplaatsen waar men slechts 1 diep graven uit kan geven zodat (echt)paren alleen naast elkaar begraven kunnen worden, gebeurt dat ook zo. Daar hoor je ook nooit iemand over klagen. Mensen klagen later wel over ongelijke termijnen.

Juridisch is het natuurlijk zeer onwenselijk om een grafsteen voor de helft te plaatsen op een graf dat formeel nog niet is uitgegeven. De familie heeft dan juridisch formeel geen zeggenschap op de ene helft van haar monument. En de begraafplaatshouder draagt de risico's.
Kortom: u moet voor 2 personen bestemde graven naast elkaar altijd tegelijk uitgeven.

Voor de bestaande gevallen, waarbij 1 persoon al begraven is en waar het naastliggende graf is gereserveerd zonder dat daar door de ene partij (nabestaanden) formeel aanspraak op kan worden gemaakt en de andere partij (gemeente) geen inkomsten heeft, is het mogelijk om een nieuw beleid vast te stellen. Men kan bijvoorbeeld de nu ongebruikte gereserveerde graven per 1 januari van het volgende jaar aan de rechthebbende van het reeds in gebruik zijnde graf aanbieden. Als men van die mogelijkheid geen gebruik wil maken om kosten te sparen, is de gemeente vrij om die plaats aan een ander uit te geven. Daar kan men betrokkenen op wijzen. Men kan die gereserveerde graven uitgeven voor een zodanige termijn dat die gelijk oploopt met de termijn van het andere graf. Als u gewoonlijk graven voor 20 jaar uitgeeft en een graf nu al 4 jaar in gebruik is, geeft u het andere graf uit voor 16 jaar. Men kan de graven voor elke gewenste termijn uitgeven, mits voor minimaal 10 jaar, het wettelijke minimum voor een eigen of particulier graf. Natuurlijk moet u dit dan in de beheers- en heffingsverordening mogelijk maken.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE