Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Geld terug (van gemeente of uitvaartverzorger)


28 september 2002

Vraag nummer: 1158  (oude nummer: 1493)

Sun Sep 6 23:01:00 1998

In een reactie op mijn klacht in het "Gastenboek" kreeg ik de tip bij u advies over restitutie te vragen.
Kunt u mij helpen? De zaak staat in het "Gastenboek". Vriendelijke groet, Ton Looyer.

T. Looyer

Antwoord:

Mon Sep 7 12:39:28 1998

Geachte heer,

Inderdaad kan ik u van advies dienen over restitutie van uw geld. Ik heb ik mijn archief de verordeningen, zowel beheers- als legesverordeningen, en reglementen en tarieven van ruim 1.200 begraafplaatsen. Zo ook die van de gemeente Schouwen-Duiveland. De verordening is niet fout, maar men rekent voor een 2-persoonsgraf domweg (in meerdere betekenissen) 2 maal het tarief van één graf.
En dat is wel fout.

Kunt u uw geld terug krijgen? Ja, maar van wie en hoe, dat hangt af van het tijdsverloop.
Een gemeentelijke heffing voor een grafrecht, daar hebben we het hier over, is een belasting. Die wordt geheven bij wege van een aanslag. U of de uitvaartondernemer krijgen geen gewone rekening dus, maar een belastingaanslag. U kunt tegen die aanslag binnen 6 weken na dagtekening bezwaar maken. Dat is niet moeilijk. U schrijft een briefje dat u het onterecht vindt dat u een dubbel tarief betaalt omdat er geen rechtsgrond is voor een dubbele heffing, en u krijgt uw geld retour. Inderdaad, zo simpel is het. Als de gemeente zou weigeren, kunt u altijd nog naar de belastingrechter. En ik garandeer u dat u gelijk krijgt.
Als de aanslag is opgelegd aan de uitvaartondernemer, dient eigenlijk de uitvaartondernemer het bezwaarschrift in te dienen. Als hij daar geen zin in heeft, om welke reden dan ook, kan hij u machtigen dit namens hem te doen.

Wat, als die 6 weken verlopen zijn? Dan kunt u alsnog een bezwaarschrift indienen en u daarbij beroepen op een nieuw feit, bijvoorbeeld dat u pas onlangs wist dat er een aanslag aan/via de ondernemer was opgelegd. Of u daarin gelijk krijgt, weet ik niet. Maar u kunt het altijd proberen. Een briefje is snel geschreven.
U hebt - via de ondernemer - nu een aanslag gehad, zo begrijp ik uw zaak. Maar stel dat iemand in Schouwen-Duiveland pas een graf heeft gekocht, maar (nog) geen aanslag heeft gehad? Dan wacht hij tot hij de aanslag krijgt, maakt onmiddellijk bezwaar en betaalt de helft. Dit gaat goed tot het moment dat de gemeente ooit de verordening wijzigt.

Wat nu als het al een hele tijd geleden is dat iemand een 2-persoons graf heeft gekocht? Dan is de termijn om een bezwaarschrift in te dienen allang voorbij en lukt waarschijnlijk het 'nieuwe feit' ook niet meer.
Niet getreurd. U kunt dan gewoon de uitvaartondernemer aansprakelijk stellen. Die had immers ook zelf in de tarievenlijst kunnen lezen wat de prijs van een graf is of was. Zeker hij mag geacht worden deskundig te zijn op het gebied van begraven en de prijzen van graven en mag geacht worden tenminste te begrijpen dat het wat vreemd is dat men voor 1 graf 2 x de prijs rekent. Dat zou niet alleen een deskundige, maar zelfs een leek vreemd kunnen vinden, nietwaar? Dan is het onacceptabel dat hij de aanslag klakkeloos accepteert en aan zijn klanten doorberekent. Dat is zelfs onrechtmatig, want hij wist of kon weten dat het niet klopte. U kunt tot 5 jaar na dato nog de uitvaartondernemer aansprakelijk stellen.
Als hij weigert te betalen, en het gaat om een ondernemer die is aangesloten bij de NUVU, kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie Uitvaartwezen in Den Haag, zoals de heer Van Schaik in zijn reactie suggereerde. Maar het lijkt mij ook wel zo eenvoudig om u gewoon tot de kantonrechter te wenden. Op het postkantoor en bij bibliotheken e.d. zijn folders verkrijgbaar van het ministerie van Justitie over hoe een kantongerechtprocedure gaat. Daar zit ook een formulier bij, waardoor u op heel eenvoudige wijze een zaak aanhangig kunt maken. Doe dat gewoon, is mijn advies. Maar natuurlijk wel nadat u het geld eerst gewoon aan de ondernemer terug gevraagd hebt.

Kortom, volgens mij zijn er altijd manieren om uw geld terug te krijgen, tenzij de grafaankoop langer dan 5 jaar geleden plaats vond.

mr W.G.H.M. van der Putten

7 september 1998

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE