Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Gekocht graf door moeder (termijn wel of niet verlopen?)


27 februari 2007

Vraag nummer: 4665  (oude nummer: 8935)

In 1950 is onze vader gestorven. Moeder heeft toen een dubbel graf gekocht. Zij is in 1981 gestorven en naast onze vader bedragen in gekocht graf. Nu deelt kerkbestuur ons mede dat huurtermijn is verstreken en wij voor 10 jaar het graf kunnen huren voor € 500,-.
Het kerkbestuur en ook wij hebben geen schriftelijk bewijs, maar ik persoonlijk weet nog als de dag van gisteren dat mijn moeder het graf heeft gekocht voor 450 gulden.
Kunt U ons adviseren wat te doen? Gaarne gratis advies van Mr.v.d.Putten.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

U bedoelt met 'gekocht graf' waarschijnlijk aan te geven dat het om een graf voor onbepaalde tijd zou gaan. Ofwel, wat men in een volksmond een 'eeuwigdurend graf' noemt.
Tja, als u en het kerkbestuur geen schriftelijk bewijs hebben, wordt het moeilijk aan te tonen dat het om een graf voor onbepaalde tijd gaat. Om dit soort situaties te voorkomen heeft de wetgever sinds 1991 bepaald dat grafrechten altijd schriftelijk moeten worden gevestigd. Dan weten partijen wat de looptijd is en wat voorwaarden zijn.
Een bedrag van 450,- gulden was in 1950 een fors bedrag, ongeveer een maandsalaris. De hoogte van het bedrag alleen al, is voor een kerkelijke begraafplaats (die zijn in de regel iets goedkoper dan gemeentelijke begraafplaatsen) een indicatie dat het om een graf voor een lange termijn gaat.
Maar als er geen papieren zijn, hoe weet het kerkbestuur nu dan dat de betaalde looptijd verstreken is? We zijn nu 57 jaar verder dan 1950. Dat is geen logische termijn. 50 jaar zou een logische termijn kunnen zijn. Of 60 jaar of 100 jaar. Maar geen 57 jaar. Ook vanaf 1981 gerekend is 26 jaar geen logische termijn.

In zijn algemeenheid kan ik nog opmerken dat veel katholieke begraafplaatsen zo'n 50 jaar geleden geen graven voor onbepaalde tijd uitgaven, maar wel voor lange termijnen zoals bijvoorbeeld 50 jaar. Hervormde begraafplaatsen hadden - en hebben soms nog steeds - eerder de neiging om graven voor onbepaalde tijd uit te geven. Maar dat is slechts een algemeen beeld. Dat zegt nog niets concreet in uw situatie.

Wat is er bekend van andere oudere graven op die begraafplaats? Hoe zijn daar looptijden bekend?

Welke reden voert het kerkbestuur aan dat juist nú de termijn verlopen zou zijn?
Ook al is er blijkbaar geen grafbrief of overeenkomst, staat er dan niets in de boeken of het kaartsysteem van die begraafplaats? Kan men dat laten zien?

Zonder nadere gegevens en een onderbouwing van het kerkbestuur waarom de termijn nu zou eindigen, is er niets van te zeggen.

Ik zou eerst de vragen die ik boven stel, schriftelijk voorleggen aan het kerkbestuur. Hoe weet het kerkbestuur na 57 jaar dat de termijn verlopen is, wanneer en waarom etc.? U moet een schriftelijk, onderbouwd, antwoord krijgen.

Ik geef u in overweging, als u er met het kerkbestuur niet uit komt, om de kwestie voor te leggen aan de Ombudsman Uitvaartwezen (www.uitvaart.nl/ombudsman). Dat kan, als die parochie of kerkelijke gemeente is aangesloten bij de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB, zie www.begraafplaats.nl).

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE