Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Geen termijn graf bekend


2 februari 2002

Vraag nummer: 614  (oude nummer: 418)

Tue Sep 25 16:33:40 2001

Geachte heer,
Ik ben doende de administratie van onze (gemeentelijke) begraafplaats op orde te brengen.
Op de begraafplaats van onze gemeente zijn vlak voor WO-II eigen graven uitgegeven die, waarbij gesproken wordt van "aankoop van een eigen aardgraf 2e klasse, met plaatsruimte voor 2 of minder dan 2 lijken ...(locatie)... tegen betaling van het verschuldigde recht".
In de contracten werd geen termijn gesteld. Kunnen wij hierbij nog eisen stellen, zoals bijvoorbeeld bijdrage voor algemeen onderhoud, een eind stellen aan de termijn van grafrecht, of kunnen we alleen voorwaarden stellen aan het onderhoud van het graf (bij verwaarlozing kunnen grafrechten vervallen verklaard worden)?
Bij een eventuele 3e bijzetting neem ik aan dat het contract opengebroken wordt en wij het graf als nieuw kunnen uitgeven.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,
Ik kan er moeilijk iets over zeggen, zonder de beheersverordening en de tarieven/legesverordening uit die jaren te zien.Eigenlijk moet de gemeente uit haar archief al die oude stukken opduiken en nakijken. Het komt wel eens voor dat een termijn niet in de beheersverordening staat, maar in de legesverordening. Het is ook wel eens af te leiden uit de opbouw van de beheers- of legesverordening. Bijvoorbeeld een graf 1e klas is 25 jaar. Dan is het logisch dat een graf 2e klas niet meer is.
Het kan zijn dat het gaat om graven voor 10 jaar(!). Ik heb wel vaker gezien dat er geen termijn in de verordening staat. Maar dan is dat omdat er stilzwijgend als vanzelfsprekend van uit wordt gegaan dat de wettelijke minimumtermijn wordt gehanteerd. Bij een ander type graf, bijv. 1e klas, wordt er dan wel een termijn genoemd, omdat dat afwijkt van het stilzwijgende 10 jaar.
Ik kan er geen zekerheid over geven, zonder de genoemde oude stukken uit die tijd te zien.Als wel duidelijk is dat het graven voor maximaal 2 personen zijn en dat er nu een 3e bij in moet, kun je het graf als een nieuw graf uitgeven. Of althans dezelfde kosten als voor een nieuw graf rekenen. Maar als het een 2-persoons graf was, zal er niet diep genoeg begraven zijn en zal het graf geschud moeten worden. Dat is na deze periode geen probleem, maar wel een technisch puntje om rekening mee te houden bij een begrafenis.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE