Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Geen graven meer in de gemeente Oegstgeest


16 februari 2006

Vraag nummer: 4281  (oude nummer: 7504)

Geachte mr. van der Putten,
Mijn ouders wonen sinds 1957 in Oegstgeest. Zij willen graag ook samen daar in een graf begraven worden op de gemeentebegraafplaats. Het blijkt nu echter dat alle graven op de gemeentebegraafplaats verkocht zijn, ook aan mensen van buiten de gemeente en dat mijn ouders moeten afwachten of er, als het moment daar is, een graf is wat net geruimd is wat zij mogen gebruiken. Als dat dan niet het geval blijkt te zijn wordt het een algemeen graf met vreemden, of ze moeten hun heil zoeken in een andere gemeente.
Wij, als familie zijn enigszins verbijsterd door deze opstelling en vragen ons af of de gemeente in zijn recht staat als ze burgers die bijna 50 jaar in haar dorp wonen zo behandeld.
Naar aanleiding hiervan hebben wij vrijdag 17 febr. een onderhoud met de wethouder hierover. Kunt u ons informeren over de juridische verplichtingen die de gemeente in deze heeft?
Bij voorbaat dank,
met vriendelijke groet,
Eveline Mus

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Een gemeente is verplicht om een gemeentelijke begraafplaats te hebben, maar niet om daar (ook) eigen graven aan te bieden. Het is een heel verhaal met een stuk wetsgeschiedenis uit vorige eeuwen, dat ik u zal besparen, maar het is puur wettelijk gezien voldoende als de gemeente plaatsen in een algemeen graf aanbiedt. Echter, dat wordt niet meer beschouwd als zijnde van deze tijd, gelet op de algemene welvaart en datgene wat maatschappelijk als normaal en wenselijk wordt beschouwd, namelijk echtelieden in één graf.
Mij staat een vergelijkbare situatie bij in Edam, een jaar of 6, 7 geleden. Daar wilde de gemeente (Edam-Volendam) de begraafplaats niet uitbreiden. Daardoor zouden er niet voldoende eigen graven zijn. Daar is nogal wat commotie over geweest en de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken, Peper meen ik, heeft zich er toen persoonlijk tegenaan bemoeid dat dit toch niet de bedoeling kon zijn. Hij is zelfs met de gemeente gaan praten. De gemeente is toen overstag gegaan en heeft de begraafplaats van Edam uitgebreid.
U zou zich indien de gemeente geen actie onderneemt om de begraafplaats uit te breiden of een nieuwe begraafplaats aan te leggen of anderszins aan nieuwe graven te komen, tot de minister van Binnenlandse Zaken, Postbus 20011, Den Haag, kunnen wenden en wijzen op het precedent met Edam.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE