Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Gebruik van graven uitgegeven voor onbepaalde tijd


9 september 2010

Vraag nummer: 7684  (oude nummer: 16013)

In het verre verleden zijn in onze gemeente graven uitgegeven voor onbepaalde tijd. Het onderhoud van deze graven werden door de meeste nabestaanden in de jaren 70 afgekocht (er werd betaald voor 20 jaar). In de meeste van deze graven zijn 2 overledenen begraven. Het komt vaak voor dat nabestaanden het graf willen hergebruiken. Na schudden voor dan weer voor 2 personen plaats gemaakt. Er wordt alleen betaald voor het schudden en begraven. De vraag is of in deze situatie ook weer betaald zou moeten worden voor het onderhoud. Er is in al deze gevallen betaald tot het jaar 2000. Graag uw mening. Met vriendelijke groet, Hans Ossebaar.

Antwoord:

Geachte heer,

Het verbaast me in eerste instantie dat er sinds 2000 geen onderhoud meer betaald is, of beter gezegd niet gevraagd is. Want als dat de regeling uit de jaren '70 was, waarom is de gemeente er dan mee gestopt?

Mij lijkt dat in alle gevallen, als het graf (voor onbepaalde tijd) is uitgegeven met een onderhoudsverplichting, onderhoud gevraagd kan worden. Ongeacht of het graf geschud wordt of niet.

Dat is althans mijn eerste reactie. Ik heb een aantal jaren geleden, toen ik u hielp met een nieuwe verordening, wel naar de oude verordeningen gekeken, maar die heb ik nu niet bij de hand. Je moet even preciezer kijken naar de teksten van de oude beheers- en heffingsverordening en ook van de huidige verordeningen om een definitieve conclusie te kunnen trekken. Maar mijn eerste gedachte is dat ook nu weer onderhoudsrechten geheven kunnen worden. De jurisprudentie (recent nog uit december 2009) is zo dat het mogelijk is of weer mogelijk is als de vroegere voorwaarden er een handvat voor bieden.
Mijn tweede gedachte is, dat als je dat wilt doen, dat niet alleen mag of moet doen voor graven die geschud zijn of worden, maar voor alle graven. Het schudden op zich verandert namelijk niets aan de inhoud van het grafrecht, dus kan op zich ook geen extra verplichting met zich mee brengen. Als de gemeente weer onderhoud wil gaan rekenen kan dat alleen als het voor alle graven geldt.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >