Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Fiscale aftrekbaarheid graf echtgenote


29 oktober 2008

Vraag nummer: 5804  (oude nummer: 11561)

Gaarne advies welke kosten fiscaal aftrekbaar zijn van het overlijden van mijn vrouw.
-Begraafrecht
-Huur graf
-Grafonderhoud
-Meerprijs uitvaartkist
-Vier extra dragers
-Aula huur
-Grafsteen
-Bloemen voor
-Grafbedekking
Hartelijk dank voor uw moeite en tijd.
Met vriendelijke groet.
XX

Antwoord:

Geachte heer,

Behalve grafonderhoud mag u al deze kosten aftrekken van uw Inkomstenbelasting als buitengewone uitgave. Dat is de aftrekpost voor o.a. ook ziektekosten. Het aangiftebiljet is helaas niet erg duidelijk dat deze kosten van overlijden bij de ziektekosten moeten worden opgeteld, maar dat kunt u wel in de toelichting lezen.

Overigens merk ik op dat dit jaar, 2008, het laatste jaar is waarin fiscale aftrek voor uitvaartkosten mogelijk is. Het is wellicht fiscaal gunstig om ook voor uw eigen uitvaart nog een fiscaal aftrekbare storting te doen.
Voor dit jaar is de drempel voor aftrek slechts 1,65% (voorgaande jaren rond de 11,5 of 12%).
Uw kinderen of andere erfgenamen hebben nooit meer aftrekmogelijkheden.

Zie in de lijst van Meest gestelde vragen ook de vragen
11480: Fiscale aftrek uitvaartkoopsom?
10027: Verzekering uitvaartkosten zinvol? (en alternatieven).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE