Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Familieruzie over behoud graf


27 april 2006

Vraag nummer: 4410  (oude nummer: 7931)

Geachte Heer van der Putten, Beste Willem,
Een vrouw heeft het graf met uitsluitend recht van haar man niet meer willen verlengen. Verder gaf zij schriftelijk aan dat het graf geruimd kon worden. Zij was rechthebbende en had dus deze beslissingsbevoegdheid. Het grafteken is inmiddels door de gemeente (houder van de begraafplaats) verwijderd en (ook op verzoek) vernietigd. Ondergronds is niet geruimd. Zoon en dochter van deze man hadden het graf graag willen behouden en hadden daarvoor ook de verlenging met 10 jaar willen betalen. Ze ervaren de vernietiging van het grafteken als pure pesterij van moeder.
Ervan uitgaande dat de vrouw de ondergrondse ruiming niet kan afdwingen bij de gemeente zou ik hier willen gaan adviseren het graf aan of de dochter of de zoon als rechthebbende te verhuren als ware het een nieuw graf, dus voor de eerste wettelijke termijn van twintig jaar. Er wordt dan een nieuwe overeenkomst, en dus recht, gesloten waarbij de rechthebbende ook kan besluiten weer een nieuw grafteken te plaatsen. Mijns inziens speelt het dan geen rol of dit graf wel of niet geruimd is. Voor de kinderen natuurlijk wel; zij hebben het graf van vader "terug".
Vraag: is mijn redenering valide?
Met vriendelijke groeten:
Guus R├╝sing,
Regioco├Ârdinator De Terebinth, afdeling Limburg.

Antwoord:

Beste Guus,

De rechthebbende is nooit beslissingsbevoegd om het graf te ruimen. Wel kan de rechthebbende het grafmonument (laten) verwijderen en vernietigen, maar alleen zolang hij of zij nog rechthebbende is. Dus voor afloop van de termijn, en niet daarna. Als men niet verlengt, heeft men na afloop van de termijn ook geen recht om te zeggen dat de grafsteen weg moet.
Wanneer de vrouw het graf niet wilde overdragen aan de zoon of de dochter, kan het graf inderdaad alleen als nieuw graf aan een van hen worden uitgegeven, voor een termijn van 20 jaar.
Bij de uitgifte van een graf speelt geen rol of deze geheel leeg of deels of geheel vol is. Wel natuurlijk als een vreemde het grafrecht verwerft, om de simpele reden dat die alle plaatsen in het graf zal willen kunnen gebruiken. Maar dan hoeft er ook niet direct geruimd te worden, dat kan pas op het moment van de eerste begraving in het graf gebeuren.

Het klinkt inderdaad als een soort pesterijtje om de grafsteen weg te willen hebben, als kinderen het grafrecht voort willen zetten. Als de steen is verwijderd binnen de toen lopende termijn van grafrust, is er niets aan te doen. Een rechthebbende heeft dan die macht. Maar als het na afloop van de termijn is gebeurd, is het twijfelachtig. Als dan mensen aangeven dat graf met het monument te willen behouden, behoort de begraafplaatshouder aan die wens te voldoen. Het verwijderen van de steen dient immers geen enkel redelijk doel.

Jouw redenering is valide.

Zie ook vergelijkbare vragen in de sub-rubriek 'Graf overschrijven'

Met vriendelijke groet,

Willem van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE