Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Familiegraf voor onbepaalde tijd (en toch grafrechten betalen?)


23 maart 2015

Vraag nummer: 41925

In 1945 heeft mijn grootvader een familiegraf voor onbepaalde tijd gekocht op een begraafplaats in Den Haag. Inmiddels zijn mijn beide grootouders en ouders hierin begraven. Mijn vraag is nu: moeten wij voor een 'eeuwig durend graf' dat ons eigendom is ook grafrechten betalen?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Nee, voor een graf voor onbepaalde tijd hoeven nooit grafrechten te worden betaald, indien de (opvolgende) rechthebbende(n) zich overigens aan de verplichtingen van de grafovereenkomsten en de beheersverordening of het beheersreglement houden.
Wel kunnen bijvoorbeeld onderhoudsbijdragen aan de begraafplaats verschuldigd zijn.
Maar niet kan men opnieuw grafrechten vragen als bijvoorbeeld de rechthebbende verandert.
Ook mag de houder van de begraafplaats geen andere voorwaarden opleggen bij de overschrijving van een grafrecht:


Grafrechten voor onbepaalde tijd kunnen wel vervallen als een graf geen rechthebbende meer heeft. Zie:


U schrijft over een 'graf dat ons eigendom is'. Maar men heeft een graf nooit in eigendom. De begraafplaatshouder is en blijft eigenaar van de ondergrond en daarmee van het graf. Als men het vroeger had over een 'koopgraf' dan kocht men gebruiksrechten. Ofwel: men kocht huur. Dus heeft men huur, geen eigendom.
De grafrechten die men kon verwerven waren zogenaamde 'uitsluitende grafrechten'. Bij uitsluitende grafrechten bepaalt de rechthebbende wie allemaal wel of niet in dat graf begraven mogen worden. Dat in tegenstelling tot algemene graven, waarbij de begraafplaatshouder beslist wie waar begraven wordt. Het 'uitsluitend grafrecht' leunt tegen eigendom aan, maar is het niet.

Overigens heb ik de indruk - gelet op uw vraag - dat u plotseling voor de vraag wordt gesteld om grafrechten te betalen. Als dat zo is, moet u aan de begraafplaatshouder vragen waarom. Als de motivering u onjuist voorkomt, kunt u mij vragen of die redenering klopt of niet. Dat heeft meer zin dan in het algemeen vragen of men grafrechten moet betalen. Nee. Maar het punt is dan waarom de begraafplaats hier misschien vindt van wel. Laat hem dat dan maar eens goed uitleggen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de nieuwe site Uitvaartmarkt.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE